Peter Svetina in Valentina Prevolnik Rupel. Foto: BoBo/Žiga Živulović jr.
Peter Svetina in Valentina Prevolnik Rupel. Foto: BoBo/Žiga Živulović jr.

Varuh človekovih pravic je Peter Svetina.
Peter Svetina je ministrico za zdravje seznanil z analizo.
Ministrica za zdravje je Valentina Prevolnik Rupel.

Varuhova analiza kaže velike razlike v načinu,
kako lahko pacienti dostopajo do splošnih ambulant.
In na kakšen način lahko komunicirajo z njimi.

Rezultati analize med epidemijo koronavirusa so pokazali,
da ljudje nimajo dostopa do izbranega osebnega zdravnika.

Vendar pa se tudi po epidemiji
dostopnost ambulant ponekod ni izboljšala.
Ljudje so se pritoževali,
da še zmeraj težko dostopajo do zdravstvenih ambulant.

Zato se je varuh človekovih pravic odločil,
da analizira dostopnost zdravstvenih domov.
Na vprašalnik je odgovorilo 46 zdravstvenih domov.
To je večina vseh javnih zdravstvenih domov v državi.

Vhod v zdravstveni dom v Šiški v Ljubljani. Foto: BoBo
Vhod v zdravstveni dom v Šiški v Ljubljani. Foto: BoBo

Razlike med zdravstvenimi domovi

Analiza je pokazala,
da obstajajo med dostopnostjo zdravstvenih domov
velike razlike.

Varuh človekovih pravic je rekel,
da je tako stanje nesprejemljivo.

Rekel je:
Nesprejemljivo je,
da telefoni zvonijo v prazno,
da se ne vrača klicev,
da se ne odgovarja na elektronska sporočila …

Dostop do osnovnega zdravstva
ne bi smel biti odvisen od tega,
kje živimo.

Vsi ljudje v državi morajo imeti
enakovreden dostop do zdravstvenih storitev.

Črn telefon z odloženo slušalko. Foto: Radio Maribor/Tamara Zupanič Čučnik
Črn telefon z odloženo slušalko. Foto: Radio Maribor/Tamara Zupanič Čučnik

Pravica do zdravstvenega varstva je osnovna človekova pravica

Varuh človekovih pravic je rekel:
Pravica do zdravstvenega varstva je
temeljna človekova pravica,
ki jo zagotavlja ustava.
To ni nekaj nadstandardnega,
ampak najosnovnejša pravica,
ki izhaja iz obveznega zdravstvenega zavarovanja.

Največji problem je zdravstveni dom Ljubljana
Peter Svetina je rekel,
da je največji problem z dostopnostjo v Ljubljani.

Rekel je:
Imamo zdravstveni dom,
kjer v eni ambulanti vse deluje,
v drugi pa nič.

Podobno je v še nekaj krajih po Sloveniji.

Vhod v Zdravstveni dom Ljubljana, enota Center. Foto: BoBo
Vhod v Zdravstveni dom Ljubljana, enota Center. Foto: BoBo

Na vrsti je ukrep ministrstva za zdravje

Varuh človekovih pravic od ministrstva pa pričakuje,
da bo pripravilo časovnico,
kako se bo poenotil sistem.
In se bo vsem ljudem omogočil dostop do zdravstvenih ambulant.
Časovnica je časovni načrt.

Ministrica je rekla,
da bo ministrstvo poskrbelo za dostopnost.
Opozorila pa je,
da ne bodo vse težave rešene takoj.

Ministrica je opozorila tudi na problem neopredeljenih pacientov.
In na čakalne dobe.
Neopredeljeni pacienti so pacienti brez izbranega osebnega zdravnika.