Grad Bogenšperk Foto: BoBo
Grad Bogenšperk Foto: BoBo

Grad Bogenšperk leži v občini Šmartno pri Litiji.
Šmartno pri Litiji je občina v osrednji Sloveniji.

Grad Bogenšperk je lepo obnovljen.
Zaradi svoje bogate zgodovine je zelo pomemben.
Je eden najpomembnejših gradov Slovenije.

Rečemo tudi,
da je kulturni spomenik državnega pomena.

Na gradu Bogenšperk poteka
veliko različnih kulturni dogodki.

Zgodovina gradu Bogenšperk

Grad Bogenšperk so zgradili v 16. stoletju.
To je bilo pred približno 500 leti.

Grad je nastajal postopoma.
Najstarejši del gradu je severovzhodni stolp.
Stolp je najprej stal sam.
V stolpu so bivali ljudje.

Kasneje so zgradili jugovzhodni stolp.
Stolpa so povezali z lesenim mostom.
Jugovzhodni stolp je bil obrambni stolp.

Zunanja podoba gradu

Grad je kvadratne oblike.
Ima 3 stolpe in notranje dvorišče.

Na dvorišču je grajski vodnjak.
Vodnjak so vklesali v živo skalo.

Vodnjak je danes ena od
pomembnih zanimivosti gradu.

Grad Bogenšperk je renesančni grad

Grad Bogenšperk so zgradili v 16. stoletju.
V tistem času so gradove gradili v renesančnem<p>Renesansa je umetniško obdobje.<br />V času renesanse so ustvarjalci<br />ugotovili veliko novih stvari.<br />Raziskovalci so začeli razumeti,<br />kako deluje človeško telo in vesolje.</p> <p>Renesansa je bila značilna za čas med 14. in 17. stoletjem.<br />To je bilo pred približno 500 leti.</p> <figure class="image c-figure-full" data-type="image" data-id="65895747"><img src="https://img.rtvcdn.si/_up/upload/2021/05/31/65895747.jpg" /> <figcaption>Takšne slike so risali v času renesanse. Foto: Wikilmages</figcaption> </figure> slogu.

Tudi grad Bogenšperk so zgradili v renesančnem slogu.
Zato rečemo,
da je renesančni grad.

Grad Bogenšperk je eden najlepše ohranjenih
renesančnih gradov na Slovenskem.

Na gradu je živel Janez Vajkard Valvasor

Janez Vajkard Valvasor je bil pomemben kranjski plemič<p>Plemič je del plemstva.<br />Plemstvo je skupina ljudi,<br />ki ima denar in moč.</p> <p>Plemiči so na primer:<br />- vojvode,<br />- princi in<br />- kralji.</p> .
Na območju današnje osrednje Slovenije
je bila včasih dežela Kranjska.

Bil je pomemben zgodovinar.
Napisal je knjigo Slava vojvodine Kranjske.
V knjigi je prvi opisal deželo Kranjsko.

Bil je prvi plemič slovenskega rodu,
ki je postal član angleške kraljeve družbe.

Valvasor je na gradu Bogenšperk živel od leta 1672.
Grad je temeljito obnovil.
In ga bogato opremil.

Na gradu je imel:
- knjižnico,
- grafično delavnico,
- zbirko posebnih predmetov.

Valvasorjeva zbirka posebnih predmetov je zelo pomembna.
Predstavlja začetek slovenskega muzejstva.

Danes pred vhodom v grad stoji spomenik Valvasorju.
Postavili so ga v času,
ko so prenavljali grad.

Grad v povojnem obdobju

Po drugi svetovni vojni je bila v gradu bolnišnica.
Grad so med drugo svetovno vojno izropali.
Odnesli so veliko dragocenih stvari.

Leta 1972 so začeli grad obnavljati.
Obnovo je vodil umetnostni zgodovinar Milan Železnik.
Pri prenovi so sodelovali študentje umetnostne zgodovine.

Muzej v gradu Bogenšperk. Foto: Grad Bogenšperk
Muzej v gradu Bogenšperk. Foto: Grad Bogenšperk

Državnik kulturni spomenik

Grad Bogenšperk je eden najpomembnejših
spomenikov Slovenije.

Pomemben je zaradi svoje zgodovine.
Na gradu Bogenšperk so živeli pomembni plemiči.
Je kulturni spomenik državnega pomena.

Na gradu so bogate muzejske zbirke
Danes so na gradu Bogenšperk:
- muzej,
- razstave,
- prireditve,
- vodeni ogledi.

V muzeju so predstavljeni življenje in delo Valvasorja.
Obiskovalci si lahko ogledajo njegova umetniška dela.

Na gradu organizirajo tudi različne prireditve.
Organizirajo:
- glasbene nastope,
- prireditve za družine in otroke,
- sobotna vodenja za odrasle.
In tako naprej.

Grad Bogenšperk si lahko ogledamo

Grad Bogenšperk je odprt za obiskovalce.
Obiskovalci si lahko grad ogledajo posamezno.
Ali se udeležijo vodenih ogledov.

Na gradu organizirajo vodene oglede za šole.
Vsako soboto pa ponujajo tudi vodene oglede za odrasle.