Begunci. Foto: Reuters
Begunci. Foto: Reuters

Begunec je nekdo, ki namenoma zapusti svoj dom.
Dom zapusti, ker beži pred nevarnostjo.
Begunci bežijo pred vojno in revščino.

Begunci običajno odidejo v tujino.
Lahko pa odidejo tudi na drugi del svoje države.

Od doma odidejo, ker si želijo,
da bo njihovo življenje bolj varno.

Konvencijo o beguncih so sprejeli leta 1951

To je zelo pomemben dokument.
Konvencija je dogovor med državami o določeni temi.
Države, ki konvencijo podpišejo,
morajo napisano upoštevati.

Leta 1951 so sprejeli pomemben dokument o beguncih.
To so sprejeli Združeni narodi.
To je organizacija,
v kateri so skoraj vse države sveta.
V organizaciji se trudijo,
da bi ljudje po vsem svetu
imeli enake možnosti in pravice.

Konvencija je pomemben dokument o zaščiti beguncev

V konvenciji je točno določeno,
kdo je begunec in kakšne pravice ima.

Beguncem pripada:
- svobodna izbira vere,
- prosto gibanje,
- pravica do dela,
- pravica do izobrazbe,
- pravica, da pridobijo potne dokumente.

Begunci imajo določene obveznosti.
Obveznosti imajo do države, ki jih je sprejela.
To pomeni, da upoštevajo navodila
in pravila države, ki jih je sprejela.

Konvencija je danes ravno tako pomembna kot leta 1951

To je rekel Filippo Grandi.
Grandi opravlja pomemben poklic v Združenih narodih.

Grandi pravi, da je konvencija pomembna,
saj lahko rešuje življenja.
To pomeni, da lahko begunec zase zahteva,
kar piše v konvenciji.
Lahko zahteva pomoč drugih držav.

Filippo Grandi. Foto: EPA
Filippo Grandi. Foto: EPA

Tihotapci lahko konvencijo izkoriščajo

Tihotapec na nedovoljen način prevaža
različne stvari v drugo državo.
Rečemo, da tihotapi.
Tihotapci prevažajo tudi begunce v drugo državo.
Za pot v drugo državo
od beguncev zahtevajo zelo veliko denarja.

Begunci na poti čez morje. Foto: Reuters
Begunci na poti čez morje. Foto: Reuters

Begunce tihotapijo tudi v Evropo

Veliko beguncev v Evropo prihaja
iz Afrike in Bližnjega vzhoda.
Prihajajo na primer iz:
- Sirije,
- Iraka,
- Eritreje,
- Somalije.

Begunci bežijo pred različnimi nevarnostmi v svoji državi.
Upajo, da bodo v Evropi imeli boljše življenje.

Begunci nimajo dovoljenja za potovanje.
Zato jih tihotapijo po nedovoljenih poteh.
Nekatere peljejo čez gozd ali morje v drugo državo.

Begunci velikokrat živijo v begunskih centrih.
To je prostor na prostem, kjer živijo v šotorih.
Živijo v slabih razmerah.
Nimajo elektrike ali pitne vode.

Begunci v begunskem centru. Foto: Reuters
Begunci v begunskem centru. Foto: Reuters

Število beguncev po vsem svetu narašča

Beguncev je vedno več
zaradi različnih vojaških spopadov v državah.
Iz svojih držav in domov naj bi bežalo 34 milijonov ljudi.
To je ogromno število ljudi.
To je število ljudi za 17 Slovenij.