V sredini znak za lahko branje. Okrog njega 2 priročnika. Foto: MMC RTV SLO
V sredini znak za lahko branje. Okrog njega 2 priročnika. Foto: MMC RTV SLO

Prvi pomemben dokument v lahkem branju
je nastal leta 2008.
To je
Lahko berljiv vodnik po Konvenciji o pravicah invalidov.

V vodniku so zapisane pravice invalidov.
Na primer,
da imajo invalidi enake možnosti
kot vsi ostali.

Vodnik je izdalo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.
Na tem ministrstvu skrbijo za pravice različnih ljudi.
Na primer za:
- pravice zaposlenih ljudi,
- pravice upokojencev,
- pravice invalidov.

Vodnik je dostopen na spletu.
Kliknite na: Lahko berljiv vodnik po konvenciji.

Naslovnica vodnika po konvenciji v lahkem branju. Foto: Gov.si
Naslovnica vodnika po konvenciji v lahkem branju. Foto: Gov.si

Leta 2015 je ministrstvo izdalo še en vodnik

Izdali so Vodnik po pravicah invalidov.
V vodniku so zbrani zakoni,
ki govorijo o pravicah invalidnih oseb.

Tudi ta vodnik je dostopen na spletu.
Kliknite na: Vodnik po pravicah invalidov.

Prva pravila za pripravo besedil v lahkem branju

Zveza Sožitje je prevedla evropska pravila za lahko branje.
Pravila so prevedli iz angleščine v slovenščino.
To je bilo med letoma 2011 in 2013.

Prva pravila so dostopna na spletu.
Kliknite na: Informacije za vse.

Priročniki za lahko branje

Priročnik je knjiga z navodili,
kako nekaj naredimo.
Na primer,
kako napišemo besedilo v lahkem branju.

Zveza Sožitje je napisala 3 priročnike v lahkem branju.

Prvi priročnik je Naredimo učenje lahko

V priročniku so napisani nasveti za učitelje.

Priročnik je dostopen na spletu.
Kliknite na:
Naredimo učenje lahko.

Drugi priročnik je Usposabljanje učiteljev vseživljenjskega učenja

Napisani so nasveti za pisanje besedil v lahkem branju.
Priročnik je dostopen na spletu.
Kliknite na:
Usposabljanje učiteljev vseživljenjskega učenja.

Tretji priročnik ima naslov Ne pišite za nas brez nas

V priročniku pišejo o pomembnosti sodelovanja.

O sodelovanju uporabnikov lahkega branja in
oseb, ki lahko branje delajo.

Priročnik je dostopen na spletu.
Kliknite na:
Ne pišite za nas brez nas.

Naslovnica knjige Ne pišite za nas brez nas. Foto: Zveza Sožitje
Naslovnica knjige Ne pišite za nas brez nas. Foto: Zveza Sožitje

Slovenska pravila za lahko branje

Slovenska pravila imamo od leta 2018.
Pravila so napisali med projektom Lahko je brati.
Takrat so napisali še eno knjigo v lahkem branju.
V drugi knjigi pišejo na splošno o branju.

Obe knjigi sta dostopni na spletu.
Kliknite na: Lahko je brati.

Naslovnica priročnika Lahko je brati: uvod. Foto: Zavod Risa
Naslovnica priročnika Lahko je brati: uvod. Foto: Zavod Risa

Začeli so prirejati Ustavo Republike Slovenije

Leta 2018 so študenti pedagogike začeli prirejati Ustavo.
Ustava je pomemben dokument.
V njem so zapisane človekove pravice.

3 slovenski zakoni so prilagojeni v lahko branje

Prvi zakon se imenuje Zakon o osebni asistenci.
V zakonu piše vse o
pravici do osebne asistence in
kako jo človek dobi.

Zakon v lahkem branju je dostopen na spletu.
Kliknite na: Vodnik po zakonu o osebni asistenci.

Drugi prirejen zakon se imenuje
Zakon o socialnem vključevanju invalidov.
Ta zakon je pomemben za
invalidne osebe in njihove družine.

Tudi ta zakon je dostopen na spletu.
Kliknite na: Zakon o socialnem vključevanju invalidov.

Tretji zakon se imenuje
Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami.
V njem piše,
kdo so otroci s posebnimi potrebami
in kako se lahko šolajo.

Zakon v lahkem branju je dostopen na spletu.
Kliknite na: Vodnik po zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami.

Zveza Sožitje je pripravila 7 krajših priročnikov

Na Zvezi Sožitje so pisali o
pomembnih temah za življenje odraslih.

Pisali so o:
- življenju žensk,
- življenju moškega,
- ljubezni in spolnem odnosu,
- ginekološkem pregledu,
- nosečnosti,
- porodu,
- spolnem nasilju.

Vse knjige so dostopne na spletu.
Kliknite na: Priročniki pri Zvezi Sožitje.

Naslovnica priročnika Življenje ženske. Foto: Zveza Sožitje
Naslovnica priročnika Življenje ženske. Foto: Zveza Sožitje

Vsi ljudje imamo pravico,
da smo obravnavani enako

To pomeni,
da nas nihče ne sme imeti za manj vredne od drugih.
Vsi imamo enake pravice.

Lahko pa pride do tega,
da so naše pravice kršene.
Temu pravimo diskriminacija.

Diskriminaciji se imamo pravico upreti.

Prijava diskriminacije v lahkem branju

Če se zgodi diskriminacija,
moramo vedeti, na koga se obrniti.

Zagovornik načela enakosti vam lahko pomaga z nasveti in podporo,
če se zgodi diskriminacija.

Nanj se lahko obrnemo v primeru,
ko mislimo,
da se nam je zgodila diskriminacija.
Diskriminacijo lahko prijavimo.

Vse informacije v zvezi s prijavo diskriminacije
so dostopne na spletu.
Kliknite na:
Zagovornik in lahko branje.

V lahkem branju potrebujemo še več dokumentov in priročnikov

V Sloveniji že imamo nekaj pomembnih
dokumentov v lahkem branju.

Vendar jih potrebujemo še veliko.

Potrebujemo jih še veliko,
da ljudje lažje sodelujejo v družbi.
Na primer:
zakoni v lahkem branju pomagajo,
da človek razume,
kakšne pravice ima.