Javna razsvetljava so luči na ulicah.
Luči osvetlijo ulico.
Tako vidimo, kje hodimo.

Osvetljena Ljubljana. Foto: Rok Omahen
Osvetljena Ljubljana. Foto: Rok Omahen

V preteklosti ulice v Ljubljani niso bile osvetljene

Ulice in trgi so bili ponoči temni.
Na ulicah in trgih je bila le svetloba,
ki je prihajala iz notranjosti stavb.
Svetlobo je dajala tudi Luna.
Kadar je Luna polna,
osvetli kraje na Zemlji.

Začetek javne razsvetljave ulic v Ljubljani

Prvič so javno razsvetljavo namestili
pred več kot 250 leti.

To je bilo leta 1751.

Takrat so namestili oljne svetilke.

Oljne svetilke delujejo s pomočjo olja.
Olje je gorelo in dajalo svetlobo.

Takrat so za svetilke uporabljali kitovo olje.

Oljna svetilka. Foto: Pixabay
Oljna svetilka. Foto: Pixabay

Kasneje je bila Ljubljana osvetljena 15 dni v letu

Osvetljena je bila le 2 tedna v celem letu.

Leta 1790 so v Ljubljani sprejeli novo pravilo.

Lastniki vogalnih hiš so morali namestiti
na hišo namestiti goreče svetilke.

Vogalna hiša je tista hiša,
ob kateri se stikata dve ulici.

Svetilke so morale goreti,
ko so bile veselice.

Svetilke so bile prižgane od 6. ure zvečer do jutra.
Vendar so bile veselice samo 15-krat na leto.

Ostale dni je bilo v Ljubljani ponoči temno.

Ljudje iz Ljubljane so iskali načine,
kako razsvetliti Ljubljano vse dni v letu

Nekateri ljudje so želeli,
da bi bila Ljubljana ponoči razsvetljena.
Vendar so za to potrebovali denar.
Treba je bilo kupiti olje za razsvetljavo.
Mesto ni imelo dovolj denarja.

Mestni uradniki so želeli,
da bi prebivalci Ljubljane podarili denar.

Mestni uradniki so ljudje,
ki urejajo mesto.
Na primer ulice ali javno razsvetljavo.

S tem denarjem bi lahko uredili javno razsvetljavo.
Vendar prebivalci Ljubljane se niso strinjali.

Razlogi so bili različni

Nekateri ljudje so rekli,
da nimajo denarja.
Nekateri ljudje so rekli,
da naj plačajo tisti,
ki ponoči hodijo na veselice.
Nekateri ljudje pa so rekli,
da Ljubljana ne potrebuje razsvetljave.

Ljubljana v starih časih. Foto: Rok Omahen
Ljubljana v starih časih. Foto: Rok Omahen

Na nekaterih hišah so morale
viseti svetilke

Svetilke so morale viseti pri
trgovcih in gostincih.

Takrat je bilo v Ljubljani več kot 400 oljnih svetilk.
Sprva oljne svetilke niso dobro delovale.
Kmalu so se ugasnile.
Pa tudi svetloba ni bila dobra.

Kasneje so oljne svetilke izboljšali.
Gorele so dlje časa.

Prebivalci Ljubljane so morali kasneje plačevati
za javno razsvetljavo

Prebivalci se plačilu niso mogli izogniti.
Plačilo je bilo obvezno.

Prve javne plinske svetilke

Prve plinske svetilke so na ulice postavili
pred več kot 150 leti.
To je bilo leta 1861.

Plinske svetilke so svetile
s pomočjo plina.

Svetilke so bile prižgane le nekaj ur na dan.
Bile so prižgane zvečer.
Svetilke niso bile prižgane čez celo leto.

Plinske svetilke na ulicah so bile takrat
zelo pomembna stvar.

Prižiganje plinske svetilke. Foto: Wikipedia Commons
Prižiganje plinske svetilke. Foto: Wikipedia Commons

Svetilke so bile pomembne za
tehnološki razvoj Ljubljane

To pomeni,
da se mesto razvija in napreduje s pomočjo tehnologije.

Nekateri ljudje so želeli imeti električno razsvetljavo

Pred več kot 100 leti so ljudje govorili,
kakšne svetilke želijo imeti.
Nekateri ljudje so rekli,
da želijo še vedno imeti plinske svetilke.

Drugi ljudje so rekli,
da želijo električno razsvetljavo.

Električna razsvetljava je boljša in cenejša.

Kdor je želel obdržati plinsko razsvetljavo,
je rekel:
električna razsvetljava je nekaj novega.
Električna razsvetljava še ni dovolj razvita.
Ne moremo vedeti, kako bo delovala.

Svetilke na mostu v Ljubljani. Foto: dLib
Svetilke na mostu v Ljubljani. Foto: dLib

V tistem času elektrika še ni bila dostopna vsem ljudem

Včasih je razsvetljava kar nehala delati.
Električna razsvetljava še ni bila tako razvita kot danes.
Niso imeli naprave, ki bi stalno svetila.

Prva stavba z električno razsvetljavo v Ljubljani

Pred več kot 100 leti so zgradili Narodni dom.
To je bilo leta 1896.
Narodni dom je bil prostor za različne dejavnosti in druženje.

Narodni dom je bila prva stavba z električno osvetlitvijo.
Elektriko so proizvajali sami.

Narodni dom. Pred njim svetilke. Foto: dLib
Narodni dom. Pred njim svetilke. Foto: dLib

Ljudje so kasneje sprejeli električno razsvetljavo

Ljudje so se na začetku bali električne razsvetljave.

Niso vedeli, kako deluje.
Niso zaupali, da dela dobro.

Kasneje so ljudje videli,
da je električna razsvetljava zanesljiva.
To pomeni, da je delovala.

Tako je vedno več mest
uporabljalo električno razsvetljavo.

Električna razsvetljava je cenejša.

V Ljubljani še danes uporabljamo
električno razsvetljavo

Danes v Ljubljani in v drugih mestih
svetilke svetijo vsako noč.

Ljudje lahko po mestu hodijo tudi ponoči.

Razsvetljava v Ljubljani danes. Foto: Rok Omahen
Razsvetljava v Ljubljani danes. Foto: Rok Omahen