Žaba in noga v pohodnem čelju. Foto: BoBo/Žiga Živulović jr.
Žaba in noga v pohodnem čelju. Foto: BoBo/Žiga Živulović jr.

Žabe so dvoživke.
To pomeni,
da živijo na kopnem in v vodi.
V vodi živijo v toplem delu leta.
Na kopnem pa živijo pozimi.

V vodi pozimi ne morejo živeti,
ker nekatere vode pozimi zamrznejo.
Zamrznejo lahko na primer
mlake, močvirja, ribniki in jezera.

Žabe pozimi živijo v gozdovih.
Spomladi gozdove zapustijo.
Odpravijo se proti vodam<p>Vode so jezera, ribniki, potoki, <br />mlake, močvirja, luže, reke.</p> .

V vodah odležejo jajčeca.
Iz jajčec se nato izležejo žabji mladiči.

Žaba v mlaki. Foto: BoBo/Žiga Živulović jr.
Žaba v mlaki. Foto: BoBo/Žiga Živulović jr.

Poti do voda so zelo nevarne

Na poti iz gozda k vodam žabe
prečkajo veliko različnih površin.
Med drugim tudi ceste.

Prečkanje cest je za žabe zelo nevarno.
Na prometnih cestah je veliko avtomobilov.
Avtomobili lahko povozijo žabe.
Zato na poti iz gozda k vodam pogine veliko žab.

Ob cestah sicer stojijo prometni znaki.
Prometni znaki opozarjajo voznike,
da so na cesti lahko žabe.

Vendar do sedaj prometni znaki
niso pomagali žabam pri prečkanju cest.
Le redki vozniki ob znaku zmanjšajo hitrost.

Prometni znak, ki opozarja na žabe na cesti. Foto: Radio Maribor/Lidija Cokan
Prometni znak, ki opozarja na žabe na cesti. Foto: Radio Maribor/Lidija Cokan

Kako pomagamo žabam na poti do voda?

Bolj učinkovite od prometnih znakov so zaščitne ograje.
Zaščitne ograje žabam preprečujejo prečkanje ceste.
Ograje žabe usmerjajo v posebne prehode.
Prehode so ljudje zgradili prav za ta namen.

Problem pa je,
da je postavitev ograj zelo draga.

Žabe na Cerkniškem jezeru

Cerkniško jezero je presihajoče jezero.
Presihajoče jezero je jezero,
v katerem voda ni prisotna skozi vse leto.
Jezero se polni in prazni.
Ko je Cerkniško jezero polno vode,
je največje jezero v Sloveniji.

Območje Cerkniškega jezera je biotsko raznovrstno.
To pomeni,
da na tem območju živi veliko različnih rastlin in živali.

Prebivalci želijo biotsko raznovrstnost ohraniti.
Zato so organizirali posebno reševalno akcijo.
Z akcijo pomagajo žabam prečkati prometne ceste.
V akciji sodelujejo prostovoljci<p>Prostovoljci so ljudje, <br />ki pomagajo drugim.<br />Za svoje delo pa ne pričakujejo plačila.</p> .

V okviru akcije so ob ceste namestili
dodatne opozorilne znake.
Voznike pa so opozarjali tudi preko radia.

Ceste je do zdaj varno prečkalo že skoraj 6 tisoč žab.
Prostovoljci bodo svoje delo nadaljevali do konca meseca.
Do konca meseca je še 8 dni.

Prostovoljci ponoči v vedrih prenašajo žabe čez ceste. Foto: BoBo/Žiga Živulović jr.
Prostovoljci ponoči v vedrih prenašajo žabe čez ceste. Foto: BoBo/Žiga Živulović jr.

Svetovni dan žab

20. marca vsako leto praznujemo svetovni dan žab.
Svetovni dan žab je bil pred 3 dnevi.

Svetovni dan žab praznujemo po vsem svetu.
Na ta dan potekajo različna izobraževanja
o žabah in drugih dvoživkah.

Poznamo več kot 7000 vrst žab.
V Sloveniji živi 13 različnih vrst žab.

Žabe so v Sloveniji ogrožene in zaščitene

Vseh 13 vrst žab je v Sloveniji zaščitenih.