Na fotografiji so udeleženci tradicionalnega sprejema ob mednarodnem dnevu invalidov v Kongresnem centru Brdo.
Na fotografiji so udeleženci tradicionalnega sprejema ob mednarodnem dnevu invalidov v Kongresnem centru Brdo.

Mednarodni dan invalidov so predsednik republike Borut Pahor, predsednik DZ Dejan Židan in predsednik vlade Marjan Šarec počastili s tradicionalnim sprejemom za predstavnikeinvalidskihorganizacij v Kongresnem centru Brdo. Pred tem so v Državnem zboru odprli fotografsko razstavo Ljubezen do drugačnosti. Generalna skupščina Združenih narodov (ZN) je 3. december leta 1992 razglasila za dan invalidov z namenom ozaveščanja oinvalidnostiin spodbude k prizadevanjem za izboljšanje statusainvalidov. Letos ZN spodbujajoinvalidek dejavnemu sodelovanju in prevzemanju vodstvenih vlog v družbi.

»Ko zagotovimo praviceinvalidov, smo bližje doseganju osrednjega cilja iz Agende 2030, da ne bomo nikogar pustili za sabo,« je v poslanici ob mednarodnem dnevu zapisal generalni sekretar ZN Antonio Guterres. Čeprav je še zelo veliko dela, pa je bil pri oblikovanju vključujočega okolja za vse narejen pomemben napredek, je izpostavil. Tiste članice ZN, ki še niso ratificirale konvencije ZN o pravicahinvalidov, je pozval, naj to čim prej storijo. Spomnil je na strategijo ZN za vključevanjeinvalidov, katere namen je, da biinvalidevključevali na vsa področja dela po vsem svetu. Varnostni svet ZN pa je po njegovih besedah sprejel prvo resolucijo z namenom, da zaščitiinvalidev oboroženih spopadih. Ob tokratnem mednarodnem dnevu je obnovil zavezo ZN, da bodo skupaj zinvalidigradili trajnostno in vključujočo prihodnost, v kateri bo lahko vsakdo z oviranostmi ne glede na spol in starost uresničil svoj potencial.

Varuh človekovih pravic opozoril na neizvajanje deinstitucionalizacije

Varuh človekovih pravic Peter Svetina je ob dnevu invalidov opozoril na neizvajanje konvencije ZN o pravicahinvalidovna področju deinstitucionalizacije. Po njegovih besedah se namreč vlada in pristojna ministrstva na tem področju ne odzivajo na potrebeinvalidovin ne zagotavljajo potrebnih podpornih storitev v skupnosti. »Institucionalno mišljenje in povečevanje kapacitet v institucijah, načrtovanje in gradnja manjših institucij namesto velikih, namreč niso koraki v smeri izvajanja konvencije. Deinstitucionalizacija je odmik od institucionalnega mišljenja, v smer samostojnega življenja s podporo v skupnosti. Država jo je dolžna zagotoviti,« so opozorila varuha v sporočilu za javnost povzeli v njegovem uradu. Napoveduje še, da bodo nad tem bdeli, aktivno opozarjali na anomalije in zahtevali ukrepe. Svetina ocenjuje, da se je v slovenski družbi v zadnjih desetletjih sprejemanjeinvalidovsicer izboljšalo, a bomo za njihovo enakopravno vključenost morali vsi narediti še veliko. Po njegovem mnenju je sprejemanje sočloveka, ne glede na njegove osebne okoliščine, odraz zrelosti družbe. Ob mednarodnem dnevuinvalidovpa varuh poziva "naj današnji dan ne mine v trepljanju po ramah in zadovoljstvu, da smo se spomnili nanje".

Svet za invalide bi moral delovati kot osrednji organ za spremljanje uresničevanja konvencije

Svet zainvalideRS je v svoji poslanici navedel, da je Slovenja v letih po ratifikaciji konvencije ZN pokazala, da gre po pravi poti in da sledi svojim obveznostim iz konvencije. A po njihovem opozorilu bi moral svet delovati kot osrednji organ za spremljanje uresničevanja konvencije, vendar mu ta vloga še ni priznana. Še vedno namreč deluje le kot posvetovalni organ in njegovi sklepi nimajo izvršne moči, so pojasnili. Z namenom, da bi svet prevzel izvršne naloge v skladu z določili konvencije, je treba položaj in področje delovanja sveta zakonsko urediti in hkrati zagotoviti potrebne kadrovske in finančne vire, so pozvali. Svet je spomnil tudi na pomen izvajanja določb, ki urejajo praviceinvalidovdo neoviranega dostopa do grajenega okolja. Stanje na tem področju se prepočasi spreminja, zato je treba bolj dosledno izvajati zakonodajo, so izpostavili. Čim prej je treba v slovenski pravni red po njihovih besedah prenesti tudi evropsko direktivo o dostopnosti do proizvodov in storitev zainvalide.

V.P./STA