Državni praznik je poseben dan.
To je prazničen dan.
Praznujemo nekaj posebnega.

Državni praznik je tudi dan,
ko ne delamo.

Dan samostojnosti in enotnosti

Volilni listek na plebiscitu. Foto: Nace Bizilj/hrani Muzej novejše zgodovine Slovenije
Volilni listek na plebiscitu. Foto: Nace Bizilj/hrani Muzej novejše zgodovine Slovenije

Vsaka država ima drugačne
državne praznike.

Nekateri državni prazniki
obeležujejo začetke države.

Tako tudi dan samostojnosti in enotnosti.
Praznujemo ga 26. decembra.

S praznikom se spominjamo
26. decembra 1990.

Slovenska politika je tedaj razglasila
rezultate plebiscita.

Plebiscit so posebne volitve.
Rečemo mu tudi
ljudsko glasovanje.

Na volitve so lahko
šli vsi polnoletni državljani Slovenije.

Na plebiscitu so se odločali,
o tem, da Slovenija ne bo več del Jugoslavije.
Da postane samostojna država.

Slovenija je bila nekoč del Jugoslavije

Zemljevid Jugoslavije med letoma 1945 in 1991. Foto: Wikipedia
Zemljevid Jugoslavije med letoma 1945 in 1991. Foto: Wikipedia

Slovenija je bila do leta 1991 del
Jugoslavije.

Jugoslavija je bila sestavljena
iz šestih držav.
Imenovale so se republike.

Te so bile:
- Hrvaška,
- Srbija,
- Bosna in Hercegovina,
- Črna Gora,
- Makedonija in
- Slovenija.

Mnogi Slovenci v Jugoslaviji niso bili zadovoljni

Želeli so več pravic.
Rekli so,
da pri sprejemanju odločitev v Jugoslaviji
njihov glas ni tako pomemben kot glas ostalih republik.

Slovenski politiki so se odločili za osamosvojitev

To pomeni,
da so se odločili,
da se bo Slovenija odcepila od Jugoslavije.
Da bo postala samostojna država.
To pomeni,
da bodo slovenski politiki
odločali o Sloveniji.

Politiki so se dogovorili,
da bodo o samostojnosti Slovenije
odločali državljani Slovenije.

23. decembra je bil v Sloveniji plebiscit

Na njem so Slovenci odločali,
ali naj Slovenija postane
samostojna in neodvisna država.

Na volitve je prišlo zelo veliko ljudi.

26. decembra so razglasili rezultate plebiscita

26. decembra 1990 so slovenski politiki
povedali rezultate plebiscita.

Rezultati so bili podatki o tem,
kdo je volil za kaj.

Skoraj 90 odstotkov volivcev
se je odločilo za samostojnost Slovenije.

To je ogromno.

Po razglasitvi rezultatov
so imeli politiki pol leta časa,
da pripravijo vse za novo državo.

Pripraviti so morali na primer:
- nov denar,
- vojsko,
- zakone, v katerih je pisalo o Sloveniji.

Slovenijo so za samostojno državo razglasili
25. junija 1991.

Zgornji del platnice knjige Ustava Republike Slovenije. Naslov je izpisan z zlatimi črkami. Foto: arhiv MMC
Zgornji del platnice knjige Ustava Republike Slovenije. Naslov je izpisan z zlatimi črkami. Foto: arhiv MMC

Pred 30 leti smo dobili tudi slovensko ustavo

Ustava je najpomembnejši dokument države.
V njem so zapisane temeljne pravice
prebivalcev določene države.

Slovenska ustava je nastala z ustanovitvijo
samostojne države Slovenije.

Slovenska ustava je bila sprejeta 23. decembra 1991.

Slovenska ustava je prilagojena tudi v lahko branje.
Prilagodili so jo pri Zvezi Sožitje.
Ustavo v slovenskem lahkem branju
lahko preberete tukaj.

Vsako leto praznujemo
dan samostojnosti in enotnosti

Dan samostojnosti in enotnosti
je pomemben praznik za Slovenijo.

Vsako leto imamo ob tem prazniku tudi
državno proslavo.