Obramba pred nasiljem, 22. maj

V sodobni družbi je polna nasilja. Nasilje se dogaja tudi tam, kjer naj bi bili najbolj varni – doma ali v šoli. Žrtve pa so praviloma najšibkejše družbene skupine, otroci, ženske starostniki. Kako se obraniti pred nasiljem, na koga se obrniti, kdaj in kako? Ali obstaja pot iz začaranega kroga nasilja bodo v pogovoru z Zvezdanom Martičem govorili Borut Kincl (na sliki desno), Maja Plaz, Simona Lilek in Anka Osterman.


Video
20 letnica Polnočnega kluba, 29. december

Koledar