Na zeleni trati je obris hiše. V dimnik letijo evrski kovanci. Foto: MMC RTV SLO/Pixabay
Na zeleni trati je obris hiše. V dimnik letijo evrski kovanci. Foto: MMC RTV SLO/Pixabay

Škocjanski župan Jože Kapler je z ljubljanskim podjetjem Lesnina MG Oprema podpisal pogodbo za gradnjo varstveno-bivalnega objekta na Bučki, ki ga bo upravljala enota Sončka - Zveze društev za cerebralno paralizo Slovenije. Naložba bo skupaj z davkom stala nekaj manj kot 800.000 evrov, 200.000 evrov bosta zanjo prispevali EU in država.

Občina Škocjan bo za omenjeno naložbo 160.000 evrov dobila iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, 40.000 evrov pa bo za njo prispevala še država. Preostanek bo pokrila občina, je ob podpisu pogodbe navedel župan Kapler.

Graditi bodo začeli konec septembra 2021. Gradnjo stavbe, v kateri bo mesto dobilo šest do osem odraslih varovancev z območja širše Dolenjske, pa morajo končati v devetih mesecih oz. do prihodnjega poletja, je dodal župan.

Po občinskih podatkih bodo zgradili in uredili nastanitveno enoto, ki bo osebam z motnjo v duševnem in telesnem razvoju omogočila bivanje v skupnosti zunaj primarnih družin in vključitev v okolje. Omogočila jim bo tudi sodelovanje in odločanje o prav vsem v svojem življenju, projekt pa bo pomembno prispeval k deinstitucionalizaciji.

Stanovalci v bivalnih enotah bodo s svojim delom in s pomočjo ustreznih programov skladno z možnostmi skrbeli tudi za lastno samooskrbo. Ob varstveno-bivalnem objektu v bližini bučenskega gasilskega doma je namreč na voljo večje zemljišče za vrtove in drugo kmetovanje. Varovanci pa bodo lahko sodelovali tudi pri delu škocjanskega Zeliščarskega centra jugovzhodne Slovenije v Zagradu.

"Izvedba projekta bo tako pomenila velik premik od institucionalizacije k skupnostnim bivanjskim oblikam in skupnostni oskrbi ljudi z motnjo v duševnem ali telesnem razvoju," so ocenili na škocjanski občini.

Projekt obsega odkup zemljišča na Bučki, gradnjo stavbe in nakup potrebne opreme. Gre sicer za prednostno naložbo vlaganja v zdravstveno in socialno infrastrukturo, ki prispeva k razvoju na državni, regionalni in lokalni ravni. K zmanjšanju neenakosti pri zdravstvenem statusu, spodbujanju socialne vključenosti z lažjim dostopom do družbenih, kulturnih in rekreacijskih storitev ter k prehodu z institucionalnih na skupnostne oblike storitev. Končni cilj naložbe je okrepitev kakovosti skupnostne oskrbe, so še zapisali na občini.

Projekt poteka v okviru vzpostavitve ustreznih pogojev za udeležbo in nastanitev ranljivih skupin, ki ga sofinancirata ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropski sklad za regionalni razvoj.

V Velenju kmalu nova bivalna enota za uporabnike VDC Saša

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je konec meseca julija izdalo sklep o potrditvi noveliranega investicijskega programa za izgradnjo bivalne enote Varstveno-delovnega centra (VDC) Saša v Velenju. Ocenjena vrednost znaša 1,3 milijona evrov, prispevek velenjske občine pa znaša 170.087 evrov, so sporočili z občine.

Objekt bo zasnovan v treh etažah. V kletnem prostoru so predvideni prostor za tehniko, prostor za pripomočke in shrambo invalidskih vozičkov in toplotno podpostajo. V pritličju sta predvideni dve enoposteljni sobi s kopalnico, dve dvoposteljni sobi s kopalnico, prostor za nadzor, učna čajna kuhinja s shrambo in jedilnico ter dnevni prostor, sanitarije za invalide, stopnišče s hodnikom, dvigalom ter predprostorom.

V nadstropju je predvidena ena dvoposteljna soba s kopalnico, štiri enoposteljne sobe s kopalnico, kopalnica za oskrbo, prostor za osebje, pogovore in pomirjanje, prostor za čistila in pralnica oz. likalnica ter stopnišče s hodnikom in dvigalom. Objekt bo imel tudi pohodno teraso.

Z dodatno bivalno enoto bodo v Velenju pridobili nove prostore v regijskem javnem socialnovarstvenem zavodu, ki izvaja storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji, lani pa so temu dodali tudi institucionalno varstvo. VDC Saša pokriva območje treh upravnih enot, in sicer Velenja, Žalca in Mozirja.

VDC Saša izvaja socialnovarstveno storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji ter storitev institucionalnega varstva za odrasle osebe z motnjo v duševnem in telesnem razvoju. Zavod se sooča s pomanjkanjem kapacitet za izvajanje institucionalnega varstva, zato namerava zgraditi prizidek k obstoječemu centru, ki bo namenjen namestitvi 12 odraslih oseb z motnjo v duševnem in telesnem razvoju.