FUDŠ. Foto: FUDŠ
FUDŠ. Foto: FUDŠ

Projekt še ni zaključen, saj morajo v stavbi postaviti še dvigalo in tako omogočiti tudi gibalno oviranim osebam dostopnost do vseh prostorov fakultete.

Označene stopnice. Foto: Televizija Slovenija
Označene stopnice. Foto: Televizija Slovenija

"Projekta smo se lotili leta 2018, ko je bila oblikovana delovna skupina za ta namen. Delovna skupina je proučila vso veljavno delovno zakonodajo, smernice in priporočila različnih organizacij na tem področju. Nato je bil oblikovan načrt za inkluzivno vključevanje študentov invalidov v študijski proces. Projekt je bil res velik tako iz časovnega kot finančnega vidika," je na današnji predstavitvi povedala prodekanja za študijske in študentske zadeve na FUDŠ Petra Kleindienst.

Prodekanja za študijske in študentske zadeve na FUDŠ Petra Kleindienst. Foto: Televizija Slovenija
Prodekanja za študijske in študentske zadeve na FUDŠ Petra Kleindienst. Foto: Televizija Slovenija

Projekt je bil razdeljen na tri različna področja. Prvo je bilo fizično prilagajanje prostorov na fakulteti za študente invalide. Tako so namestili različne fizične prilagoditve prostorov in opreme. V drugem delu so študentom invalidom prilagodili informacijsko in komunikacijsko
dostopnost.

"Izraz tega je na primer spletna stran FUDŠ, na kateri lahko najdete različne gumbe, funkcije, ki olajšajo brskanje po tej strani študentom invalidom. Tretja točka projekta pa so bile prilagoditve samega izvajanja študijskega procesa, učnih pripomočkov, študijskih sredstev in tako dalje. Seveda pa z vsakim študentom, ko se prijavi za študij, individualno sklenemo dogovor in se pogovorimo o tem, kakšne prilagoditve potrebuje in tako poskušamo narediti študij vsakomur čim bolj dostopen," je še povedala Petra Kleindienst.

Brajica. Foto: Televizija Slovenija
Brajica. Foto: Televizija Slovenija

Predsednik Medobčinskega društva slepih in slabovidnih Nova Gorica Igor Miljavec je ocenil, da se razmere z dostopnostjo invalidom na Goriškem v zadnjem času izboljšujejo. "Novogoriška občina je sprejela strateški načrt dostopnosti, vendar pa je FUDŠ prva javna ustanova, ki je dala pobudo za ureditev dostopnosti za vse invalide, se prilagodila in naredila načrt za naprej. Vsaka izboljšava je dobra, pomembno pa je, da lahko invalidi, tudi slepi in slabovidni, študirajo. To je za nas zelo pomembno," je povedal Miljavec.

Predsednik Medobčinskega društva slepih in slabovidnih Nova Gorica Igor Miljavec. Foto: Televizija Slovenija
Predsednik Medobčinskega društva slepih in slabovidnih Nova Gorica Igor Miljavec. Foto: Televizija Slovenija