Sedanja stavba OŠ Ane Gale. Foto: Občina Sevnica
Sedanja stavba OŠ Ane Gale. Foto: Občina Sevnica

Ta šola za otroke s posebnimi potrebami občin Sevnica, Radeče in Škocjan namreč deluje v neprimernih, pretesnih in zastarelih prostorih. Celotna naložba bo stala nekaj več kot štiri milijone evrov. Nekaj manj kot 1,1 milijona evrov bo zanjo prispevalo ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Eko sklad skoraj 290.000 evrov. Sevniška občina bo pokrila razliko v znesku nekaj manj kot 2,65 milijona evrov, je ob podpisu navedel Ocvirk.
Naložba obsega gradnjo prizidka pri sevniški vrtčevski enoti Kekec, kjer bodo del njegove stavbe porušili in na tem mestu dozidali prizidek za Osnovno šolo Ane Gale.
Stavbo te vrtčevske enote bodo tudi prenovili, omenjeni osnovni šoli pa zagotovili nove in sodobno opremljene prostore za izvajanje njenih prilagojenih programov. Večji del otroškega vrtca bodo preselili.

Dela bodo začeli te dni. Končati jih nameravajo februarja 2024. Selitev v nove šolske prostore pričakujejo v prvi polovici tega leta, je še napovedal Ocvirk.
Ravnatelj Osnovne šole Ane Gale Gregor Pirš je ocenil, da je stara šolska stavba v nekdanji meščanski vili za njihovo dejavnost neustrezna. V novi stavbi pa si obetajo predvsem osnovno infrastrukturo, ki je stara stavba nima. Navedel je prostore za nego gibalno oviranih otrok, stavba pa bo zasnovana tako, da bo vsem otrokom omogočala dostop do vseh šolskih površin.

Idejna zasnova nove OŠ Ane Gale. Foto: Občina Sevnica
Idejna zasnova nove OŠ Ane Gale. Foto: Občina Sevnica

Imela bo dvigalo in le nekaj stopnišč. Drugih arhitekturnih ovir v novi stavbi ne bo. V ohranjenem delu vrtčevske stavbe bodo uredili tri igralnice, v novem prizidku bo mesto za razdelilno kuhinjo, tri posebne učilnice za gospodinjstvo in računalništvo ter za večjo telovadnico. Ta bo imela površino 150 kvadratnih metrov, medtem ko imajo v zdajšnjih prostorih za športno dejavnost na voljo le 40 kvadratnih metrov. Predvsem pa bo pomembna ustrezna zasnovanost novih prostorov. Zdajšnji postori so namreč preozki in predolgi.
Osnovna šola Ane Gale sicer od leta 1973 deluje kot samostojna šola s prilagojenim programom, izvaja pa prilagojeni program osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom in posebni program vzgoje in izobraževanja. Zadnje šolsko leto jo je obiskovalo 34 otrok, je še povedal Pirš.

Podpisa pogodbe se je udeležil tudi vršilec dolžnosti generalnega direktorja direktorata za investicije z ministrstva za izobraževanje, znanost in šport Iztok Žigon.
Kot je dejal, se ministrstvo zaveda pomembnosti izboljšanja prostorskih pogojev za omenjeno šolo in otroke s posebnimi potrebami. Naložba je pomembna tudi za širše regijsko in ne le zgolj občinsko območje, ministrstvo pa bo pri njej sodelovalo po dogovorjeni finančni konstrukciji, je še dejal Žigon.