Novinarska konferenca, predstavitev projekta S teboj lahko. Trije govorniki z maskami za mizo. Foto: Radio Maribor/Lidija Cokan
Novinarska konferenca, predstavitev projekta S teboj lahko. Trije govorniki z maskami za mizo. Foto: Radio Maribor/Lidija Cokan

V okviru projekta S teboj lahko bodo poskušali v praksi ugotoviti, kakšno pomoč pri tem potrebujejo invalidi, njihove ugotovitve pa bodo kasneje služile za oblikovanje sistemske rešitve na državni ravni.

»Vključujoča družba smo toliko, kolikor uspemo zagotoviti vsem članom skupnosti enakovredne in enakopravne pogoje bivanja in življenja,« je na predstavitvi projekta, ki je bila prejšnji teden v Mariboru, povedala direktorica VDC Polž Jasmina Breznik.

S tem projektom želijo omogočiti enakopravno vključenost v družbo tudi ljudem z različnimi motnjami. Velikokrat ti namreč ne potrebujejo stalne pomoči, ampak le v določenih trenutkih in situacijah, ko pa je ta pomoč ključnega pomena. Na primer ko bi radi obiskali kulturno prireditev, pa ne morejo tja sami, je pojasnila.

S projektom, ocenjenim na 1,3 milijona evrov, so bili uspešni na javnem razpisu za sofinanciranje pilotnih projektov na področju razvoja in preizkušanja storitev socialnega vključevanja invalidov in so tako junija z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti podpisali pogodbo o njegovem sofinanciranju.

Vanj bodo v dveh letih vključili 53 uporabnikov iz Maribora in okolice ter iz Zasavja, ki si želijo samostojnega bivanja. Poskušali bodo ugotoviti, kakšne oblike pomoči potrebujejo, in usposobili skupno okoli 150 ljudi iz lokalnega okolja, ki bi jim lahko takšno pomoč nudili.

»Mogoče nekaj ur tedensko, da pride nekdo in pomaga, na primer pri čiščenju stanovanja, nakupu v trgovini ali dvigu denarja na bankomatu. Vse to so podporne storitve, ki omogočijo posamezniku, da živi čim dlje v domačem okolju,« je pojasnila Breznikova.

Pomen možnega bivanja v lokalnem okolju, v katerem se človek po navadi najbolje počuti, je izpostavil tudi varuh človekovih pravic Peter Svetina. Spomnil je, da je le nekaj več kot tretjina vseh oseb z motnjo v duševnem razvoju v Sloveniji vključenih v varstveno delovne centre, ostali pa so doma. »Tako lahko tudi njim omogočimo, da pridejo do kakovostnih storitev. To je ogromen korak, da gremo ven iz institucij in nudimo ljudem pomoč tam, kjer živijo,« ocenjuje.

Tanja Dular z Ministrstva za delo je pojasnila, da želijo s tem pilotnim projektom pridobiti izkušnje iz prakse, na podlagi katerih bodo lahko oblikovali sistemsko rešitev na področju nudenja storitev socialnega vključevanja, ki jim omogočale invalidom samostojno življenje.

»Projekt je zato izjemno pomemben za nadaljnji razvoj tega področja,« je dejala.
»Skupaj bomo na podlagi izkušenj opredelili posamezne storitve, možne načine njihovega izvajanja, možnosti njihove vpetosti v lokalno okolje in prilagoditve potrebam upravičencem in zmožnostim okolja, v katerem živijo,« je dodala Dularjeva.

Ciljne skupine projekta S teboj lahko

Ciljne skupine projekta so osebe z motnjami v duševnem razvoju, z avtističnimi motnjami, gluhi, slepi, ljudje z možgansko poškodbo ali okvaro in težje gibalno ovirani, ki se zaradi invalidnosti ne morejo sami vključevati v družbo in si zagotavljati socialne varnosti.

Ljudje, ki jim bodo nudili podporo, bodo laiki, saj za to ne potrebujejo strokovne izobrazbe, ampak je ključno, da so geografsko blizu uporabniku in mu tako lahko hitro priskočijo na pomoč. »Za to človek ne potrebuje posebne izobrazbe. Pomembno je, da je pripravljen nuditi svoj čas in pomoč,« je pojasnila Breznikova. V okviru projekta je predvidenih tudi pet novih zaposlitev.