Plapolajoča slovenska zastava. Foto: arhiv MMC
Plapolajoča slovenska zastava. Foto: arhiv MMC

Temeljna vsebinsko-povedna premisa scenaristične predloge je nagovor državljank in državljanov Republike Slovenije ob državnem prazniku – dnevu samostojnosti in enotnosti. Ta je zamišljen kot poziv k enotnosti, ponosu, strpnosti, k spoštovanju različnosti, dostojanstvu, k zavedanju o tem, kdo smo in kaj smo in kakšna je naša zgodovina, na katero smo lahko več kot upravičeno ponosni.

Predstavitev dosežkov duhovno-kulturne omike osmih slovenskih pokrajin Primorske, Prekmurja, Dolenjske in Bela krajine, Koroške, Gorenjske, Štajerske in Notranjske bodo podane v izpovedni obliki osmih besedil. Gre za poezijo slovenskih avtorjev, čvrsto povezanih s posamezno pokrajino, pa tudi prek glasbe in plesa. Prav poseben pomen pa ima raznolikost avtohtonih folklornih delov, plesa torej, ki jim unikatno, skrajno izvorno noto daje za slovenstvo tako ponosno indikativna oblačilna kultura. Iz sodelovanja med vrhunskimi umetnicami in umetniki ter nič manj vrhunskih ljubiteljic in ljubiteljev kulturnega bo spleten venec slovenstva in iz njega izhajajočega svetovljanstva.

Z uporabo nekaterih avdiovizualnih elementov, katerih poslanstvo bo ilustrativno plemenitenje siceršnje odrske povednosti in sporočilnosti, bo osnovni namen vseobsežne kulturne navzočnosti vseh sodelujočih elementarno osmišljen.

Vabljeni k spremljanju državne proslave ob dnevu samostojnosti in enotnosti na 1. programu TV Slovenije in s tolmačem v slovenski znakovni jezik sočasno na TV Maribor. Zvočnemu opisu, ki ga bo v živo interpretiral Miha Zor, pa lahko prisluhnete na dodatnem zvočnem kanalu.