Evropski parlament. Foto: EPA
Evropski parlament. Foto: EPA

Evropska unija je skupina 27 držav.
V okviru Evropske unije delujejo različne ustanove.
Ena od ustanov je Evropski parlament.

Kaj je Evropski parlament?

Evropski parlament sprejema zakone,
ki veljajo v vsej Evropski uniji.

Evropski parlament in Svet Evropske unije
skupaj odločata o proračunu<p>Proračun je denar,<br />ki ga ima ustanova na voljo.</p> Evropske unije.
Evropski parlament preverja delo vseh organizacij,
ki pomagajo pri delovanju Evropske unije.
Evropski poslanci glasujejo o različnih stvareh.

Zasedanja Evropskega parlamenta so v 2 mestih:
- v Bruslju v Belgiji in
- v Strasbourgu v Franciji.

Evropski parlament dela za 450 milijonov ljudi.
To so vsi ljudje, ki živijo v državah Evropske unije.

Evropski poslanci delajo v odborih

V Evropskem parlamentu delujejo različni odbori.
Odbori so skupine poslancev,
ki se ukvarjajo s posameznimi področji.

Teh odborov je 28.
To so na primer:
- Odbor za zunanje zadeve,
- Odbor za človekove pravice,
- Odbor za promet
in še drugi odbori.

Evropska komisija predlaga nove evropske zakone

Odbori razpravljajo o predlogih zakonov.
Odbori lahko predloge izboljšajo.
Odbori glasujejo o vsakem predlogu.
Predlog lahko sprejmejo ali zavrnejo.
Nato vsi zbrani evropski poslanci glasujejo o novih zakonih.
Temu pravimo plenarno zasedanje<p>Na plenarnih zasedanjih se zberejo vsi evropski poslanci.<br />Evropski poslanci razpravljajo in glasujejo o novih zakonih.</p> .

Evropski parlament ima predsednika.
Izvolijo ga evropski poslanci.

Predsednik Evropskega parlamenta vodi plenarna zasedanja.

Predsednik Evropskega parlamenta je lahko največ dve leti in pol.

Nato izvolijo novega predsednika Evropskega parlamenta.

Kdo so evropski poslanci?

Državljani Evropske unije volijo
poslance Evropskega parlamenta v svojih državah.

Volitve za Evropski parlament so vsakih 5 let.
Evropski parlament ima 705 poslancev.

Slovenski politiki,
ki jih izvolimo v Sloveniji,
so slovenski poslanci v Evropskem parlamentu.

Tudi v Sloveniji volimo evropske poslance.
Na zadnjih volitvah smo jih izvolili 8.
Slovenski poslanci v Evropskem parlamentu so:
Milan Zver, Romana Tomc, Franc Bogovič,
Milan Brglez, Irena Joveva, Klemen Grošelj,
Ljudmila Novak in Matjaž Nemec.

Milan Zver, Ljudmila Novak, Milan Brglez, Tanja Fajon, Klemen Grošelj, Irena Joveva, Franc Bogovič, Romana Tomc. Tanjo Fajon je zamenjal Matjaž Nemec. Foto: BoBo
Milan Zver, Ljudmila Novak, Milan Brglez, Tanja Fajon, Klemen Grošelj, Irena Joveva, Franc Bogovič, Romana Tomc. Tanjo Fajon je zamenjal Matjaž Nemec. Foto: BoBo

Poslanci bodo 5 let delali v Evropskem parlamentu.
Zastopali bodo interese prebivalcev Slovenije.
To pomeni,
da bodo v Evropskem parlamentu zagovarjali,
kar si želimo Slovenci.

Na naslednjih evropskih volitvah bomo volili 9 evropskih poslancev.
Volitve v Evropski parlament bodo 9. junija 2024.