Portret Jurija Vege. Foto: wikipedia
Portret Jurija Vege. Foto: wikipedia

Jurij Vega se je rodil 23. marca 1754.
To je bilo pred skoraj 270 leti.
Rodil se je v Zagorici pri Dolskem.
To je kraj vzhodno od Ljubljane.

Rodil se je v revni kmečki družini.
Njegovemu očetu je bilo ime Jernej.
Mami pa Helena.
Pisala sta se Veha.

Tudi Jurij se je najprej pisal Veha.
Priimek si je kasneje spremenil.

Jurij Vega je bil inženir in učitelj matematike

Jurij Vega se je šolal v jezuitski šoli in gimnaziji.
Jezuitske šole so ustanovili jezuiti.
Jezuiti so duhovniki,
ki spadajo v jezuitski verski red.

Jezuiti so prav v tem času začeli dajati
večji pomen naravoslovnim predmetom.
In matematiki.
Naravoslovni predmeti so
kemija, fizika in biologija.

Jurij Vega je po končani gimnaziji
študiral še filozofijo.
Filozofijo je študiral v Ljubljani.
Filozofija je veda o svetu in položaju človeka v njem.

Po končanem študiju se je zaposlil
kot inženir za rečno plovbo.
Inženir je strokovnjak za tehniko.

Jurij Vega se je leta 1780 preselil na Dunaj.
Vpisal se je med topničarje cesarske vojske.

Dunaj je glavno mesto Avstrije.

Topničarji so vojaki,
ki so upravljali s topovi.

Kmalu je postal učitelj matematike
na topničarski šoli.

Takrat si je spremenil priimek.
Iz Veha se je preimenoval v Vega.

Top, star več kot 100 let. Foto: Muzej novejše zgodovine Slovenije
Top, star več kot 100 let. Foto: Muzej novejše zgodovine Slovenije

Jurij Vega je bil tudi topniški častnik

Jurij Vega je v vojski hitro napredoval.
Postal je topniški častnik.
Častnik je vojaški poveljniški naziv.

Jurij Vega je poveljeval v različnih bitkah po Evropi.
Večino svojega časa je preživel na bojiščih.

Jurij Vega je bil pomemben matematik in fizik

Jurij Vega je bil zelo nadarjen za matematiko.
In druge naravoslovne znanosti.

Leta 1789 je dosegel takratni svetovni rekord.
Izračunal je število pi.
Pi v matematiki zapišemo tako: π.
π je grška črka.

π je število,
ki izraža razmerje med obsegom in premerom kroga.

Jurij Vega je našel napako v prejšnjem izračuni števila pi.
Njegov izračun je veljal še 52 let.
Njegovo metodo izračuna pa omenjajo še danes.

Število pi. Foto: Pixabay
Število pi. Foto: Pixabay

Logaritemske tablice in učbeniki za matematiko

Najpomembnejše delo Jurija Vege so
Logaritemske tablice.
S pomočjo njegovih tablic so računali
vse do uvedbe elektronskih računalnikov.
Logaritemske tablice so uporabljali v šolstvu in v znanosti.

Računanje z Vegovimi tablicami je pomagalo
k napredkom v tehniki in znanosti.

Jurij Vega je bil zaradi tablic član
več evropskih akademij in znanstvenih društev.

Jurij Vega je v času poučevanja napisal tudi
učbenik za matematiko.
Učbenik se je imenoval Predavanja o matematiki.
Izšel je v 4 delih.

Jurij Vega je postal baron

Jurij Vega je za svoje znanje in pogum
prejel različna priznanja.

Dobil je podpolkovniški čin.
In baronski naziv.

Baron je plemiški naziv.
Plemiči so ljudje višjega družbenega sloja.
Plemiči imajo običajno veliko premoženja.
Nekoč so imeli več pravic kakor navadni ljudje.

Pismo Jurija Vege in knjiga, ki jo je napisal. Zbirka v muzeju. Foto: BoBo
Pismo Jurija Vege in knjiga, ki jo je napisal. Zbirka v muzeju. Foto: BoBo

Nepojasnjena smrt

Jurij Vega je zadnja leta svojega življenja
preživel na Dunaju.

17. septembra 1802 je Jurij Vega izginil.
26. septembra 1802 so njegovo truplo
našli v reki Donavi.
Ta dan je zabeležen kot dan njegove smrti.

Okoliščin njegove smrti niso znali pojasniti.
V dunajskem mrliškem zapisniku pa so zapisali:
Jurij Vega je utonil pri kopanju.

Veliko stvari so poimenovali po Juriju Vegi

Po pomembnih ljudeh poimenujemo
stavbe, ulice, ceste, šole, nagrade, priznanja ...

Po Juriju Vegi so poimenovali:
- priznanje za mlade matematike,
- ulico v Ljubljani,
- srednji šoli v Idriji in Ljubljani,
- krater na Luni,
- asteroid,
- znanstveni projekt.

Jurij Vega je edini Slovenec,
po katerem se imenuje krater na Luni.
Krater je vdolbina na površini planeta ali lune.

Asteroid je nebesno telo,
ki kroži okoli Sonca.

Gimnazija Jurija Vege v Idriji. Foto: Gimnazija Idrija, arhiv MMC
Gimnazija Jurija Vege v Idriji. Foto: Gimnazija Idrija, arhiv MMC

Jurij Vega na bankovcu za 50 SIT

Pred letom 2007 smo imeli v Sloveniji
denarno enoto SIT.
SIT je kratica za slovenski tolar.

Na bankovcih SIT so bili upodobljeni
znani Slovenci in Slovenke.
Med njimi je bil tudi Jurij Vega.
Jurij Vega je bil upodobljen na bankovcu za 50 SIT.

Na bankovcu s številom 50 je Jurij Vega. Foto: BoBo
Na bankovcu s številom 50 je Jurij Vega. Foto: BoBo

Druge zanimivosti

Ob 250-letnici njegovega rojstva je
pošta Slovenije izdala
spominsko poštno znamko z njegovim motivom.

Pisatelj Jakob Bedenek je napisal knjigo o Juriju Vegi.
Knjiga ima naslov Od pluga do krone.
Napisal jo je leta 1891.