Občina Bloke. Foto: Televizija Slovenija
Občina Bloke. Foto: Televizija Slovenija

Občina Bloke se nahaja na jugu Slovenije.
Nahaja se na Notranjskem.

V občini Bloke je vas Velike Bloke.
Tam je tudi Bloška planota.

V občini Bloke živi okrog 1500 ljudi.

Na Bloški planoti je pozimi zelo mraz

Led in sneg. Foto: MMC RTV SLO
Led in sneg. Foto: MMC RTV SLO

Bloke so najbolj mrzel kraj v Sloveniji.
Tam zapade tudi veliko snega.

Bloke so precej odmaknjene.

Danes do tja pelje asfaltirana cesta.
Včasih dobrih cest ni bilo.
Tudi avtomobilov ni bilo.

Ko je zapadel sneg,
so morali vaščani priti iz ene vasi v drugo.

Takrat so uporabili smuči.

Bloški smučarji so omenjeni v starih knjigah

Knjiga Slava vojvodine Kranjske. Foto: Zavod Dežela Kranjska
Knjiga Slava vojvodine Kranjske. Foto: Zavod Dežela Kranjska

O bloških smučarjih je pisal
Janez Vajkard Valvazor v knjigi
Slava vojvodine Kranjske.

To je zelo stara knjiga.

Knjiga ima več kot 3000 strani in 500 podob.

V knjigi so opisane značilnosti Kranjske.

Kranjska se je včasih reklo
osrednjemu delu Slovenije.

To je območje, ki obsega:
- Gorenjsko,
- Dolenjsko,
- Notranjsko in
- dele Primorske.

Bloški smučarji so eni najstarejših smučarjev
na območju srednje Evrope

Bloški smučarji. Foto: Ervin Čurlič
Bloški smučarji. Foto: Ervin Čurlič

To pomeni,
da so v srednji Evropi
med prvimi uporabljali smuči.

V srednjo Evropo spadajo na primer:
- Avstrija,
- Češka,
- Madžarska.

V srednjo Evropo spada tudi Slovenija.

Smuči so izdelovali sami

Smuči so izdelali iz lesa.

Uporabljali so les različnih dreves.
Na primer les:
- breze,
- bukve,
- jesena,
- bresta.

S smučmi so se premikali po snegu

S smučmi so prevažali tovor.
Na primer:
- vodo,
- drva,
- suho robo.

Suha roba so izdelki iz lesa.
Na primer lesene kuhalnice ali zobotrebci.

Na posebnih smučeh so prevažali tudi krste.
Ko je nekdo umrl,
so ga tako odpeljali do pokopališča.

Kako so izdelovali smuči?

Izdelovanje smuči. Foto: BoBo
Izdelovanje smuči. Foto: BoBo

Smuči so na sprednjem delu ukrivili.

Ukrivili so jih v pari ali v vreli vodi.

Zaradi vrele vode ali pare les
postane bolj mehek.

Tako so smuči lažje ukrivili.

Kako so smučali?

Bloški smučarji. Foto: Ervin Čurlič
Bloški smučarji. Foto: Ervin Čurlič

Čevlje so povezali s smučmi
s pomočjo usnjenih trakov.

Za premikanje so uporabljali
dolgo leseno palico.

Z njo je lahko smučar zaviral
in se ustavil.
Z njo je spreminjal smer smučanja.

Občina Bloke ima v grbu smučarja

Grb Občine Bloke. Foto: Občina Bloke
Grb Občine Bloke. Foto: Občina Bloke

Prebivalci Blok so ponosni na smučanje.

V svojem grbu imajo narisanega smučarja.

Nekateri ljudje so se naučili izdelovati smuči
na starinski način.

Pozimi pripravijo tekmovanje v bloškem smučanju.
Bloško smučanje je
smučanje na starinskih lesenskih smučeh.

Bloško smučanje je zanimivo tudi za zgodovinarje.
To so strokovnjaki,
ki se ukvarjajo z zgodovino.
Z dogodki, ki so se zgodili v preteklosti.