Kum. Foto: SOJ RTV SLO
Kum. Foto: SOJ RTV SLO

Krajinski park Kum je v Zasavski regiji.
Največje mesto v Zasavju so Trbovlje.
Največja reka na tem območju je Sava.

Krajinski park Kum je vključen
v projekt Natura 2000<p>Natura 2000 je projekt,<br />ki je nastal v Evropski uniji.<br />Države so označile območja v naravi,<br />ki so zdaj dodatno zavarovana.<br />Tako se varuje živali in rastline,<br />da se še naprej ohranijo.<br />To pomeni, da še naprej obstajajo in živijo.</p> .

V krajinskem parku teče reka Mitovščica.
Mitovški slap je visok 8 metrov.

Na tem območju so zelo znana travišča

Največje travišče<p>Travišče je površina,<br />na kateri raste trava.<br />Travišča so nastala, ker so sekali drevesa.<br />Tako so krčili gozdove.</p> je Čebulova dolina.

Travišča so zelo pomembna,
ker na njih rastejo posebne rastline in živali.

V krajinskem parku živi več kot 80
različnih živali in rastlin

Na traviščih rastejo:
- travniška orhideja,
- zali kobulček,
- srednji trpotec,
- kranjska lilija
in še veliko drugih rastlin.
V parku je največ bukovih dreves.

Tukaj živijo:
- srednji detel,
- bukov kozliček,
- močvirski krešič,
- muflon
in ostale živali.

Kaj je endemit Zasavja?

Endemit je rastlina ali žival,
ki živi samo na določenem področju.
V Zasavju je to rastlina opojna zlatica.
Ta raste samo tu.
Ta zlatica je vmesna oblika
med 2 drugima vrstama opojnih zlatic.

Žival, ki živi samo v Zasavju,
je velik kumski jamski brzec.

Rečemo mu tudi kumski brezokec.
Ta hrošč je velik le pol centimetra.

Nekateri travnike še vedno kosijo
na tradicionalen način

To pomeni, da kosijo ročno.
S kosami.
To je za travnike najprijaznejši način obdelave.
Travnike kosijo konec junija in začetek julija.
Nato se trava posuši.
S posušeno travo hranijo živino.

Najvišji vrh je Kum

Kum je visok 1220 metrov.
Poti na Kum je veliko.
Iz vrha je zelo lep razgled na ostale gore.
Nekateri mu rečejo Zasavski Triglav.

Pod gozdnato strmino Kuma
so stare vasi.
To sta na primer Matica in Župa.
V vaseh je veliko sadovnjakov.

Pod Kumom je veliko zaselkov in kmetij.

Projekt LIFE – Življenja traviščem

S tem projektom želijo ohraniti travišča.
Da se travišča ne bi zaraščala.
Da jih ne prerastejo grmi in drevesa.

Primer projekta je Kozlova gora.
Tu skrbijo, da se travišča ohranijo.

Naravoslovna učna pot kumskega brezokca

Pot gre iz Dobovca po krajinskem parku.
Pot je krožna.
Sprehajalec na poti spozna
- rastline,
- živali in
- kraške značilnosti
tega območja.
Pot je dolga nekaj več kot 3 kilometre.

Pot vodi mimo enega od odprtih vhodov v podzemlje.
Imenuje se Turkov prepad.
Luknja je globoka skoraj 40 metrov.