Sporočila za javnost
Ocena novice: Vaša ocena:
Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico!
false

Dodaj v

Sporočilo za javnost o finančnem in kadrovskem poslovanju v letu 2016 in v prvem kvartalu 2017

21. april 2017 ob 17:17
RTV SLO

Tromesečje letošnjega leta za RTV Slovenijo izjemno uspešno

Dobri poslovni in finančni rezultati poslovanja RTV Slovenija kažejo tej kulturno in nacionalno pomembni medijski ustanovi na optimističen začetek letošnjega leta. Poslovanje RTV Slovenija je sicer že nekaj let zelo stabilno in pozitivno, a je v letošnjem letu to še toliko bolj pomembno, saj je lanskoletna kadrovska sanacija pomembno spremenila finančna razmerja znotraj zavoda. Kljub zahtevni situaciji pa iz kvartalne finančne bilance lahko razberemo, da so bili planirani prihodki v celoti doseženi, na odhodkih pa beležimo prihranke. Manjše preseganje na stroških dela je posledica rahljanja vladnih varčevalnih ukrepov.

Prvo tromesečje je bilo tudi programsko izjemno bogato, saj je RTV Slovenija naredila pomembne korake na področju izvedbe vrhunskih glasbenih in mednarodnih športnih projektov in na ta način ponovno zaorala ledino, kot se za nacionalni medij spodobi. Ob tem je potrebno izraziti pohvalo izvedbenim in produkcijskim ekipam ter urednikom, novinarjem in voditeljem, ki so sinhronizirano in motivirano sestavljali mozaik oddaj in prenosov, v katerih je občinstvo lahko navijalo in uživalo. O tem pričajo tudi odlični rezultati meritev gledanosti, poslušanosti in klikanosti. RTV Slovenija tako ne le dokazuje izvajanje v zakonu zapisanega poslanstva, temveč ga tudi dnevno uspešno udejanja.

Dejstva o poslovanju RTV Slovenija

Struktura prihodkov RTV Slovenija se skozi leta bistveno ne spreminja. RTV-prispevek je fiksen že od leta 2012, znesek javnih prihodkov pa skozi leta niha zgolj zaradi obsega števila zavezancev za plačilo RTV-prispevka. Celotni odhodki RTV Slovenija so vsako leto nižji kot celotni prihodki, saj zavod že vrsto let posluje s pozitivnim rezultatom. RTV Slovenija se pri svojem poslovanju ni nikoli zanašala na rezerve iz kapitalskih naložb in z njimi nikoli ni izravnavala poslovnega izida, temveč je z njimi financirala zgolj razvojne in strateške projekte, ki so bili vedno vnaprej odobreni s strani organov upravlja oz. Nadzornega sveta RTV Slovenija. Vsako leto je bila bilanca pozitivna tudi brez upoštevanja projektov, financiranih iz kapitalskih naložb. Za nove razvojne projekte ima RTV Slovenija po sedanji borzni vrednosti na razpolago še 20 mio EUR.

Kadar je govora o številu zaposlenih (oz. stroških dela) na RTV Slovenija je potrebno poudariti, da trenutno 2128 zaposlenih ustvarja 7 televizijskih programov ter 8 radijskih programov, vsebine za avtohtone narodnostne skupnosti ter druge manjšine, multimedijski portal ter druge storitve na novih medijih, izdaja avdiovizualne in avdio nosilce ter glasbeno ustvarja s Simfoničnim orkestrom, Big Bandom in drugimi glasbenimi sestavi.

Plače redno zaposlenih so pred lansko ureditvijo pogodbenega dela predstavljale 44 odstotkov vseh odhodkov, z zaposlitvijo stalnih pogodbenih sodelavcev pa je ta delež v letu 2016 narasel na 51 odstotkov. Temu sorazmerno se je zmanjšalo število pogodbenih sodelavcev. RTV Slovenija je namreč ena od redkih medijskih hiš, ki je v letu 2016 uredila status večine stalnih pogodbenih sodelavcev. Zaposlenih je bilo 273 stalnih pogodbenikov, hkrati pa je iz RTV Slovenija redno ali s predčasnim preklicem pogodb odšlo 118 ljudi. Skupno število sodelavcev RTV Slovenija se je tako v letu 2016 realno zmanjšalo za cca 4 odstotke, kar je znotraj javnega sektorja dober rezultat. Ob procesu zaposlovanja se je masa sredstev, ki so bila namenjena honorarjem, zmanjšala, ta sredstva pa so bila prestavljena v maso sredstev za izplačilo plač. Eden od pogojev za uspešno izvedbo projekta ureditve problematike rednih honorarnih sodelavcev je namreč bil, da ob zaposlitvi stalnega honorarnega sodelavca ni možno angažirati novih honorarnih sodelavcev.

V primerjavi z evropskimi nacionalnimi RTV-ustanovami (EBU združuje 73 radijskih in televizijskih postaj, v okviru katerih deluje več kot dva tisoč TV in radijskih programov) RTV Slovenija upravlja z enim od manjših letnih proračunov in se je v letu 2014, s skupnim letnim proračunom v višini 126 mio EUR, uvrstila v sredino lestvice članic EBU. Povprečje EBU (2014) je 767 mio EUR, kar pomeni, da ima RTV Slovenija proračun, ki je le šestina povprečja EBU. Po primerljivih podatkih (EBU) Slovenija tudi po številu zaposlenih ne izstopa oz. je med državami z manjšim številom zaposlenih. Glede na stroške dela je RTV Slovenija s 51 odstotki nekoliko nad povprečjem EBU, ki je 41,7 odstotka.

V času ko se za RTV Slovenija išče novega generalnega direktorja in je velik del pozornosti javnosti uprt v največjo slovensko kulturno medijsko ustanovo je prav, da se o njej razpravlja na podlagi točnih informacij in ne na podlagi izkrivljene resnice o finančni, organizacijski in kadrovski situaciji znotraj javnega zavoda. Dejstvo je, da se javni medijski servisi soočajo z velikimi izzivi uresničevanja šestih načel, ki jih ločijo od drugih medijev to je univerzalnost, neodvisnost, odličnost, raznolikost, odgovornost/odprtost in inovativnost. RTV Slovenija je del teh evropskih javnih medijskih servisov in garant demokratičnega razvoja slovenske države. Prav je, da ni talec izkrivljene resnice in netočnih informacij.

Vodstvo RTV Slovenija
Prijavi napako

Sporočila za javnost pripravlja in objavlja Služba za komuniciranje RTV Slovenija. Dodatna vprašanja lahko posredujete na e-naslov pr@rtvslo.si.
Kazalo