Črno-bela fotografija slikarja Riharda Jakopiča pred slikarskim platnom. Slikar je starejši gospod z daljšimi sivimi in nazaj počesanimi lasmi ter dolgo sivo brado. Foto: Moderna galerija
Črno-bela fotografija slikarja Riharda Jakopiča pred slikarskim platnom. Slikar je starejši gospod z daljšimi sivimi in nazaj počesanimi lasmi ter dolgo sivo brado. Foto: Moderna galerija

Z razstavo želijo čim širši javnosti, tudi ranljivim skupinam, kot so slepi in slabovidni, približati redko videna in občutena Jakopičeva dela, ki so bila dolga leta shranjena v depojih galerije, ter z njimi povezane konservatorsko-restavratorske vsebine.

Z razstavljenimi umetninami in s fotografijami, projekcijami in tehnološkimi študijami v galeriji prikazujejo pomanjkljivosti starih načinov reševanja slik na platnu in današnje rešitve. Nekatere umetnine so že konservirane-restavrirane, druge so prikazane še med posegi.

V sklopu prizadevanj, da bi razumevanje umetnin in njihovega dela približali čim širšemu krogu ljudi, ki bi del gradiva smeli tudi vzeti v roke in začutiti material, v razstavo vključujejo prikaze različnih načinov podlepljanja nosilcev in tehnološke študije detajlov izbranih slik.

Študentka pri izdelavi replik na platnu. Foto: arhiv projekta ŠIPK Začutiti umetnino
Študentka pri izdelavi replik na platnu. Foto: arhiv projekta ŠIPK Začutiti umetnino

Izdelava tipnih modelov – projekt Začutiti umetnino

Moderna galerija že vrsto let pri nekaterih projektih sodeluje z Oddelkom za restavratorstvo Akademije za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani (ALUO), ki z mladimi močmi pomaga tako pri raziskovalnem delu, diagnostiki, dokumentiranju, posegih in preventivni konservaciji kot tudi pri pripravi gradiv za izobraževanje širše javnosti. Tako razstavi dodano vrednost predstavljajo rezultati pridruženega trimesečnega študentskega inovativnega projekta za družbeno korist (ŠIPK) z naslovom Začutiti umetnino.

Naslov projekta ima dvojni pomen - vključuje tako otip kot tudi čustveno dojemanje umetnine. Modeli umetnine so pripravljeni na več nivojih - kot "zemljevid" oblik celotne kompozicije ter zatem kot detajli in kot zmodeliran motiv. Hkrati z dotikanjem modelov pomagajo doživeti in dojeti umetnino celostno tudi vonj, zvok in pripoved zgodbe.

Namen predstavitve je spoznati umetnine z različnih zornih kotov, jih doživeti z vključevanjem raznih čutov ter spodbuditi obiskovalce k razmisleku o pomenu predstavljenih umetniških del, načinih njihovega hranjenja, pravilnega vzdrževanja in reševanja.

Več o projektu Začutiti umetnino si lahko preberete tukaj: https://www.rtvslo.si/dostopno/clanki/zacutiti-umetnino/525825.

Ohranjanje likovnih del

Razstava s celotnim imenom Rihard Jakopič pod drobnogledom: Stare poškodbe - nove rešitve vsebuje slike, ki so bile dolga leta hranjene v depoju Moderne galerije, saj so bile preveč poškodovane, da bi jih lahko razstavili.

Razstava bo na ogled do 4. oktobra.