Sporočila za javnost
Foto: Jani Ugrin
Foto: Jani Ugrin

Dodaj v

RTV Slovenija pridobila frekvenco za DAB omrežje

26. januar 2016 ob 09:05
Ljubljana - RTV SLO

Oddajniki in zveze RTV Slovenija so pridobili frekvenco za digitalni način oddajanja radijskih programov - DAB omrežje, ki omogoča pokritost celotne Slovenije. Omrežje bo pričelo delovati septembra letos in bo omogočalo oddajanje do 20 radijskih programov. Število programov bo odvisno od želene kvalitete in dodatnih storitev v multipleksu.

DAB (Digital audio broadcasting) se vse bolj uveljavlja v mnogih evropskih državah, nekatere zato že načrtujejo tudi ugašanje današnjih analognih (FM) omrežij. S pridobitvijo frekvence za DAB oddajanje se tudi v Sloveniji pričenja uvedba nove tehnologije na področju radijskega oddajanja.

Oddajanje DAB omrežja ima mnogo prednosti pred današnjim analognim načinom. Poslušalci bodo opazili predvsem boljšo kvaliteto zvoka, nemoten mobilni sprejem in večjo izbiro programov. Možne pa so tudi dodatne storitve, kot so tekstovna in slikovna sporočila v zvezi s predvajanim programom, elektronski programski vodič, prometne informacije v obliki dodatnih tekstovnih ali slikovnih sporočil …

Prvo omrežje bodo sestavljali oddajniki na sedmih lokacijah, in sicer na Nanosu, Krimu, Krvavcu, Plešivcu, Pohorju, Tinjanu in Trdinovem vrhu. Omrežjem bo dosegalo 73 % slovenskih gospodinjstev in pokrivalo 89 % avtocest in hitrih cest. Nadaljnje širitve omrežja pa bodo odvisne predvsem od uveljavitve nove tehnologije pri poslušalcih in izdajateljih programov. Izdajatelji radijskih programov bodo morali pridobiti, na posebnem razpisu Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije, še dovoljenje za vklop v multipleks. Načrtovana je vključitev radijskih programov RTV Slovenija in sicer 1. program Radia Slovenija, Val 202, Ars in Radio Si ter nekaterih komercialnih radijskih programov. Nekateri izdajatelji načrtujejo tudi nove tematske radijske programe.

Ugašanje analognih FM omrežij v Sloveniji še ni načrtovano. DAB omrežje bo obratovalo vzporedno z dosedanjimi analognimi FM omrežji. Poslušalci bodo za sprejem programov DAB multipleksa potrebovali nove sprejemnike, zato se bodo s pričetkom obratovanja DAB omrežja na policah trgovin z elektroniko pojavili tudi sprejemniki, ki omogočajo DAB radijski signal. Pa tudi proizvajalci avtomobilov DAB sprejemnike že vgrajujejo v avtomobile, zato je mogoče pričakovati, da bodo tudi prodajalci avtomobilov v Sloveniji pričeli s prodajo avtov z vgrajenim DAB sprejemnikom.

Služba za odnose z javnostjo

RTV Slovenija

Prijavi napako

Sporočila za javnost pripravlja in objavlja Služba za komuniciranje RTV Slovenija. Dodatna vprašanja lahko posredujete na e-naslov pr@rtvslo.si.
Kazalo