TV Produkcija

KADRI IN PODROČJE DELOVANJA:

V sklopu TV produkcije so naslednji tehnološki sklopi: snemalne ekipe, studio 1, studio 2, studio 3, studio 4, režija 2, režija 3, režija 4, reportažni avtomobili RA 1, RA 3, RA 07, RA 12, vozilo DSNG, snemalne ekipe, filmska montaža, on line nelinearne Lightworks montaže in INCITE montaže, linearne ACE programirane montaže in ENG – NewsFlash hibridne montaže, sinhro studio 1, sinhro studio 2, sinhro studio 3, sinhro studio 4, telekino, produkcijski magnetoskopi, foto filmski laboratorij.

OE TV produkcija je v letu 2007 postavljena organizacijsko v sklop PPE TV Slovenija. Sestavljena je iz 13 skupin:

Skupina za TV montažo

Redno zaposlenih je 29 montažerjev ter 5 honorarnih montažerjev. Dnevno pokrijejo do 35 terminov montaž, ki so planirani v času od 7,30 do 22,30. Na voljo sta tudi dve prenosni montaži za potrebe montiranja na terenu in po želji naročnika se lahko za teren sestavi želeno konfiguracijo montaže v EFP avtu. Nekateri montažerji z ustrezno izobrazbo pri nastajanju oddaj sodelujejo kot montažerji - realizatorji.

Skupina za TV oblikovanje

Redno zaposlenih je 17 TV likovnih oblikovalcev ter 7 honorarnih sodelavcev, ki so planirani predvsem za opremljanje oddaj po režijah in ACE montažah. Vsi so strokovno usposobljeni in imajo ustrezno izobrazbo, od oblikovne šole do akademsko usposobljenih. Pokrivajo klasično ali računalniško-elektronsko likovno oblikovanje v vseh tehnoloških sklopih.

Fotofilmski laboratorij

Fotofilmski laboratorij pokriva področje filmske tehnologije in sicer razvijanje in priprava filmov ter potrebno oblikovno obdelavo. Trenutno šteje 10 delavcev.

Skupina za video

V skupini za video je trenutno zaposlenih 25 redno zaposlenih delavcev. V njej so trije profili delavcev: mešalci slike, kontrole kamere in tehnične vodje.
Delo poteka po posebnem razporedu in pokriva delo v studiih in delo na terenu z reportažnimi avtomobili. Poleg pokrivanja omenjenih del je v skupini za video tudi nekaj strokovno usposobljenih posameznikov, ki skrbijo za postavitev in izvedbo videoprojekcij v studiih. Nekateri mešalci slike imajo opravljene tečaje realizacije in lahko sodelujejo pri nastajanju oddaj kot mešalec slike - realizator.

Skupina za zvok

Redno zaposlenih je 37 zvokovnih mojstrov in tehnikov ter asistentov, ki skrbijo za zajemanje in obdelavo zvoka na televiziji.
Pokrivajo celoten spekter zvočnih snemanj od najpreprostejših posnetkov do najzahtevnejših glasbenih, dramskih in filmskih snemanj ter oddaj “ v živo”.
Razdeljeni so na štiri podskupine in sicer:

 • za ENG, EFP in FILM, ki skrbi za snemanje zvoka na terenu,
 • za studijska snemanja pokriva snemanja, prenose v živo, ozvočenja in obdelavo zvoka v štirih studiih slovenske televizije,
 • za zvok v reportažnih avtomobilih, zadolžena za večja snemanja na terenu, športne prenose, prenose proslav, koncertov zabavnih oddaj, … in
 • za sinhro studie, katere delo je postprodukcijska obdelava zvoka.
  Tvorno sodelujejo tudi z Radijem Slovenija, Cankarjevim domom in drugimi inštitucijami.

Skupina za TV razdelilnico

Šteje 8 delavcev, ki opravljajo delo v tehnoloških sklopih TV razdelilnica in EBU-režija. Delavci vzpostavljajo prenosne poti in preverjajo njihovo kvaliteto za preskrbo s signali znotraj TV produkcije in na lokalnem državnem nivoju preko TV razdelilnice ter na mednarodnem nivoju preko EBU-režije. V obeh sklopih delavci nadzorujejo signale, jih eventualno korigirajo, in distribuirajo uporabnikom preko preklopno distribucijskih sistemov. Delo poteka vse dni v letu pretežno od 06:30 do 23:00 ure v odvisnosti od gostote prometa s signali in v skladu s programskimi zahtevami.

Predvajanje programov

Osnovna dejavnost je predvajanje prvega in drugega in tretjega televizijskega programa ter nekatera produkcijska dela. Deluje kot zaključena celota s pripadajočim manjšim studiem za potrebe televizijskih javljanj, vklopov v različne oddaje, simultanih prevajanj, ipd... V sklopu sta še dve opremljeni komentatorski kabini, izvaja pa se tudi zajem podatkov na strežniško tehnologijo. Delo v skupini poteka na treh programih v treh izmenah, praviloma od šeste ure zjutraj do tretje ure ponoči. Skupino sestavljajo inženirji predvajanja programov, mojstri predvajanja programov in tehnični vodje. Skupina šteje 18 delavcev.

Skupina za TV osvetljavo

Skupina za osvetljavo združuje 31 zaposlenih. Operativni profili so razporejeni v tri nivoje in sicer osvetljevalec, programer osvetljave in mojster osvetljave, pri čemer so prvi zadolženi predvsem za manipulacijo s svetili in samostojno osvetljevanje manj zahtevnih enokamernih projektov, drugi pokrivajo poleg tega tudi manjše studie in izvedbo zahtevnejših svetlobnih sprememb, medtem ko zadnji skrbijo za samostojno oblikovanje osvetljave na najzahtevnejših projektih. Poleg tega ima skupina vzdrževalca in skladiščnika opreme in tehnologa. S tako organiziranostjo je skupina neodvisna od zunanje tehnološke podpore, kar omogoča hitrejše in učinkovitejše odzivanje.
Glede na kadrovski nabor, razpoložljivo tehnologijo in referenčne projekte zadnjih let je skupina za osvetljavo sposobna kvalitetno oblikovati in realizirati najzahtevnejše svetlobne projekte, tako v hiši kot na terenu.

Reportažni avtomobili

Skupino sestavljajo asistenti tehnike, vozniki oskrbniki, tehnični vodje in operativni inženir. Skupina šteje 13 redno zaposlenih in 10 honorarnih sodelavcev. Pokrivajo vse večje produkcijske potrebe izven matične hiše. Pogosto sodelujejo tudi pri studijski produkciji oddaj.

Skupina magnetoskopov in telekina

Zaposlenih je 17 tehnikov MGS. Delajo v studijskih sklopih, reportažnih vozilih in produkcijskih magnetoskopih, kjer se snema, reproducira, predvaja slow motion in kontrolira material posnet v prostorih RTV hiše in izven nje. Za področje aktualnih dnevno informativnih javljanj iz terena skrbijo 3 tehnični vodje z reportažnim vozilom DSNG. Da pa si kvalitetno barvno svetlobno korigirano sliko ogledamo na TV zaslonih skrbijo 3 - je koloristi na telekinu.

Skupina kamermanov

Skupina šteje 22 redno zaposlenih in 5 honorarnih sodelavcev. Sodelujejo na vseh projektih v studiih in reportažnih avtomobilih. Izvajajo večje projekte, kot so neposredni športni prenosi ( Planica, Kr. Gora, Pohorje ). So ena boljših ekip predvsem za športne prenose saj so redno prisotni s svojim delom na Olimpijskih igrah. V preteklem letu so uspešno realizirali vse zastavljene projekte.

Skupina za vzdrževanje

Redno lastno produkcijo v smislu tehnične tehnološke in operativne podpore ves čas podpira skupina za vzdrževanje, katera je sestavljena iz sedmih laboratorijev. Laboratoriji so specializirani po posameznih področjih tehnologije in pokrivajo avdio, video, optično, preklopno distribucijsko, registracijsko, računalniško in ostalo tehnologijo Skupina skrbi za pravilno delovanje aparatur in sklopov za potrebe televizije, v skladu s tehničnimi normativi in televizijskimi standardi oziroma priporočilih proizvajalcev in opravlja laboratorijsko dejavnost. Konec leta 2007 je štela 21 zaposlenih serviserjev specialistov, ter 8 delavcev, ki so zadolženi predvsem za montažna dela pri rekonstrukcijah in postavitvah sistemov.

Skupina snemalcev

Je ena večjih skupin OE TV Produkcija z 41 redno zaposlenimi delavci; 25 snemalci, 16 asistenti in 8. honorarnimi sodelavci. Pod »budnim očesom« direktorjev fotografije, ki z režiserji sodelujejo že pri nastajanju projekta (priredba scenarija, priprava snemalne knjige, iskanje kraja snemanja,…), snemalcev in asistentov je dnevno na terenu od 16 do 20 snemalnih ekip – dvo ali več članskih – odvisno od zahtevnosti snemanja. Pri bolj zahtevnih projektih so delavci skupine neposredno povezani s skupino za TV osvetljavo in skupino za zvok.


OPRAVLJENA REALIZACIJA ZA LETO 2007

Bistveni podatki o realizaciji oziroma opravljenem delu so naslednji:

 • Režija 2 je bila v uporabi 2.280 ur,
 • Režija 3 je bila v uporabi 4.650 ur,
 • Režija 4 je bila v uporabi 2.220 ur,
 • Reportažni avto RA 1 je bil v letu 2007 v uporabi 2.500 ur,
 • Reportažni avto RA 3 je bil v letu 2007 v uporabi 1.517 ur,
 • Reportažni avto RA 12 je bil v letu 2007 v uporabi 3.500 ur,
 • Vozilo DSNG je bilo v letu 2007 v uporabi 1.720 ur.
 • Reportažni avto – slow motion RA 07 – je bil v letu 2007 v uporabi 2.645 ur, od tega je bil na šestih projektih za zunanjega naročnika
 • V montažah je bilo v letu 2007 skupaj opravljeno 46.194 ur.
 • Snemalci so opravili 52.900 ur.
 • Kamermani so opravili 40.622 ur
 • Telekino je bil v letu 2007 v uporabi 3.185 ur
 • Predvajanih je bilo 7.320 ur za Slo 1 in 6.210 ur za Slo 2.
 • Končna kontrola je obratovala 6.170 ur.

PODROČJE TEHNOLOGIJE

Na področju tehnologije in tehnološke opremljenosti TV Produkcije v letu 2007 je bila pozornost usmerjena na realizacijo manjših, a zato ne manj pomembnih, posodobitev tehnologije in zamenjave stare in že iztrošene opreme.
Tukaj gre predvsem za nabavo, vgradnjo in uporabo merilnih in testnih instrumentov, posodobitev avdio tehnološke opreme, obnovitev ozvočenja studia, manjše dokupe opreme na področju luči, dokup opreme na področju snemalne in registracijske tehnike, v določeni meri pa smo zamenjali tudi monitorski nabor v produkcijskih in post produkcijskih sklopih.

Od pomembnejših projektov pa vsekakor velja omeniti posodobitev televizijske grafike, nabavo in pogon HD/SD kamkorderjev in opreme, nabavo HD/SD snemalno predvajalnih naprav (magnetoskopov in disk rekorderjev) in nabavo visoko kvalitetnih HD/SD monitorjev. Nova tehnologija nam tako takoj zamenja staro že iztrošeno in nam obenem odpira vrata v izzive digitalne televizije katera nas čaka v bližnji prihodnosti. V letu 2007 je bil tudi izveden razpis in izbor za nabavo novih HD studijskih kamer za studio.
Izbrana, konec leta nabavljena in uporabljena pa je bila tudi že oprema t.i. HD post produkcijske nelinearne verige (Incite, Lightworks, centralno shranjevanje materiala). Uspešno je bil izveden prvi HD post produkcijski projekt, ki nam je dal nekaj prepotrebnih izkušenj za delo v prihodnosti. Tako lahko ugotovimo, da je bila TV produkcija v leto 2007 sposobna producirati v visoki resoluciji in v širokem formatu (seveda v omejeni količini).
Dobršen del leta 2007 smo pripravljali pomembne projekte, kateri nas realizacijsko čakajo v letu 2008 vendar pa so tako obsežni in pomembni, da so se začeli že v letu 2007. Poseben položaj ima projekt predsedovanja EU 2008, kjer imamo vlogo "host broadcasterja" in kjer je televizijska produkcija razmeroma veliko angažirana in projekt poletnih olimpijskih iger 2008, kjer bo televizijska produkcija svojo lastno produkcijo v veliki meri opravljala na prizorišču in bo obenem tudi kot najeta produkcijska ekipa opravila del prenosov za organizatorja.

Posebej pa velja omeniti še nameravane velike projekte prenove tehnologije in tehnoloških postopkov v letu 2008, kjer smo skupaj s televizijskim inženiringom večino teh projektov začeli in v veliki meri dorekli v letu 2007, realizirali pa jih bomo v letu 2008. Gre za posodobitev centralnega preklopnega sistema, izgradnjo režije studia, dograditev in razmah uporabe HD produkcijske nelinearne verige in nazadnje, a ne najmanj pomembno, prenova obeh predvajanj programa in postavitev in zagon predvajanja novega, tretjega, programa.
Posebej je potrebno poudariti, da so to časovno obsežnejši projekti, ki zahtevajo temeljite priprave in predvsem dobro sodelovanje operativnih strokovnjakov, strokovnjakov iz laboratorijev in strokovnjakov iz inženiringa.

Kazalo