Stanje oddajniške mreže 18.4.2018 ob 13:00:

Oddajniška mreža obratuje brez težav.

 

Napovedani izklopi el. energije:

18.4., PTV Trstelj (8:00 - 15:00), 

19.4., Golo Brdo (8:00 - 15:00), Cerkno 1 (9:00 - 14:00), 

20.4., PTV Metlika (10:00 - 13:00).

 

Predvideni  izklopi, zaradi nujnih del:

18.4. PTV Kropa (10:31 - 11:03), nujna vzdrževalna dela.

20.4. PTV Ljubljana grad (Šance), med 8:30 in 9:00 uro predvidevamo 15 minuten izklop el. energije.