Foto: BoBo/Borut Živulović
Foto: BoBo/Borut Živulović

In questi giorni di trent’anni fa il nostro trasmettitore in onde medie era spinto alla massima potenza. All’epoca potevamo contare anche su una vasta rete di trasmettitori in Italia.

Eravamo decisi a raccontare quello che stava accadendo in Slovenia e come il paese stava brillantemente difendendo la sua proclamazione d’indipendenza. Potevano sentirci fino in Libia.

In quel periodo e nei mesi che seguirono molti nostri colleghi si impegnarono in prima persona per rompere quello che a livello internazionale sembrava un invalicabile muro di gomma e per favorire il riconoscimento italiano della Slovenia.

Oggi la potenza del nostro segnale in onde medie è di trenta volte minore, mentre i nostri trasmettitori in Italia sono spenti. Periodicamente riemergono idee di ridurre ulteriormente la portata del nostro segnale. È accaduto anche negli ultimi anni.

Trent’anni fa le nostre redazioni erano piene, oggi molti uffici sono vuoti. In sintesi, i nostri ultimi trent’anni sono stati segnati da una costante lenta erosione.

Nonostante tutto però, per dirla con le parole con cui il coro partigiano di Trieste introduce Vstajenje Primorske: “Noi siamo qui”.

Facciamo il nostro lavoro nel migliore dei modi e usiamo nuove e moderne piattaforme. Gli ascoltatori ci apprezzano ed il nostro lavoro viene spesso ripreso da altre testate slovene, italiane o croate. È accaduto con regolarità in tempo di pandemia.

Quello che i nostri maestri ci hanno insegnato è che le minoranze per poter vivere e crescere indisturbate hanno bisogno di buone relazioni tra gli stati.

Quelle tra Slovenia e Italia non sono sempre state serene. Nemmeno negli ultimi trent’anni. C’era bisogno di grandi gesti e di grande coraggio, come quello che Lei ed il presidente Mattarella avete fatto andando dinanzi ai due monumenti simbolo a Basovizza.

Noi probabilmente non abbiamo alcun merito, ma ci consenta di illuderci che con il nostro lavoro abbiamo contribuito a favorire questo processo di avvicinamento ed anche quel gesto.

Signor Presidente, è la prima volta in trent’anni che una onorificenza slovena viene consegnata specificatamente ad una istituzione o a un esponente della minoranza italiana.
Le siamo riconoscenti e grati per averci voluto confermare che “Noi siamo qui”.

--------------------------------------------------

V teh dneh pred tridesetimi leti je naš srednjevalovni oddajnik delal z največjo močjo. Takrat smo lahko računali tudi na široko mrežo oddajnikov v Italiji. Odločeni smo bili našim poslušalcem predstaviti dogajanje v Sloveniji in kako je država prepričljivo utemeljevala razglasitev svoje neodvisnosti. Slišalo se nas je vse do Libije.

V tistem obdobju je veliko naših kolegov osebno delovalo in se vključilo v poizkuse preboja na mednarodnem prizorišču, kjer so se zdele ovire nepremostljive. Posebej so si prizadevali za priznanje Slovenije s strani Italije.

Danes je moč radijskega signala tridesetkrat manjša, naši oddajniki v Italiji so ugasnili. Občasno se še kar pojavljajo pobude za dodatno krčenje naših frekvenc. Temu smo priča tudi v zadnjih letih. Pred tridesetimi leti so bila naša uredništva polna, danes številna samevajo. Če povzamem, naših zadnjih trideset let je zaznamovala nenehna počasna erozija.

Toda kljub vsemu »Mi smo tu«, če si sposodim besede, s katerimi Tržaški partizanski pevski zbor uvede pesem Vstajenje Primorske. Svoje poslanstvo opravljamo po svojih najboljših močeh. Poslušalci nas cenijo in naše delo pogosto povzemajo drugi slovenski, italijanski ali hrvaški mediji, kar se je redno dogajalo tudi v času pandemije.

Naši starejši kolegi so nas naučili, da manjšine potrebujejo dobre odnose med državami, če naj nemoteno živijo in napredujejo.

Odnosi med Slovenijo in Italijo so pogosto zašli v nesporazume. Tudi v zadnjih tridesetih letih. Potrebna so bila velika dejanja, tudi zelo pogumna da so se odnosi razčistili. Dejanje kakršen je bil skupen poklon vas in predsednika Mattarelle pred dvema spomenikoma, simboloma, na Bazovici.

Verjetno si za to ne moremo pripisati nikakršnih zaslug, vendar nam dovolite, da gojmo iluzijo, da smo tudi s svojim delom prispevali k procesu zbliževanja med državama in tudi k temu dejanju.

Spoštovani gospod predsednik, prvič v tridesetih letih je slovensko državno odlikovanje podeljeno prav posebej ustanovi ali predstavniku italijanske manjšine, za kar se vam zahvaljujemo. Hvaležni smo vam, ker ste s tem dejanjem potrdili, da "Mi smo tu".