dobro jutro
/nbsp;
Nagradna igra


1. PRAVILA TELEFONSKE NAGRADNE IGRE ABC:

 

1. Pri glasovanju lahko sodelujejo vsi uporabniki stacionarnih in mobilnih telefonskih omrežij.

2. Ceno klica, ki znaša 0,42 evra, objavimo vedno ob najavi igre in je izpisana na ekranu.

3. Ker klice sprejema odzivnik, je dovolj, da le enkrat oddamo klic.

4. Odzivnik ni in ne more biti nikoli zaseden, zato večkratno klicanje ni potrebno. Večkratno klicanje povzroča višje stroške.

5. O zmagovalcu, torej izbrani telefonski številki, odloča računalniški žreb.

6. Naš sistem glasovanja je v skladu s splošnimi pravili komercialnega telefonskega glasovanja in ga določa pravilnik RTV hiše.

VEČ INFORMACIJ DOBITE NA www.rtvslo.si/televoting ali na teletekstu na strani 640.

2. PRAVILA NAGRADNE IGRE ZBUDI SE, SLOVENIJA!

Zbudi se, Slovenija! je nagradna igra, ki poteka vsak četrtek v živo v oddaji Dobro jutro na prvem programu TVS. Tedenski sklad za nagrade je 300 evrov, zanje pa se potegujeta dva tekmovalca. Če tekmovalca nista uspešna, se lahko v igro vključijo tudi naključni gledalci po telefonu.
 


Tekmovalci
 


Pri nagradni igri se za denarno nagrado potegujeta  dva tekmovalca, ki se za tekmovanje lahko prijavita v pisni obliki po klasični ali po elektronski pošti. Naša naslova sta TVS Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana in jutrolj@rtvslo.si.


 

V predtekmovanju, ki se izvede v živo v studiu, se odloči, kateri od obeh tekmovalcev bo glavni tekmovalec na Prešernovem trgu in kateri tekmovalec bo nastopal kot izzivalec v studiu. Oba kandidata zavrtita virtualno kocko, ki jo ustavita z glasno besedo: 'Stop!'. Tisti od kandidatov, ki vrže višjo številko, je glavni tekmovalec, ki takoj zapusti studio in se v spremstvu ekipe odpravi na Prešernov trg. Drugi tekmovalec ostane v studiu kot izzivalec. Prednost pri vrtenju kocke ima vedno starejši kandidat. Če se obema tekmovalcema kocka ustavi na isti številki, se vrtenje ponovi.


Glavni tekmovalec tekmuje na Prešernovem trgu, vedno prvi odgovarja in ima tudi prednost pred izzivalcem. Izzivalec tekmuje v studiu in  odgovarja za glavnim tekmovalcem. Če niti glavni tekmovalec niti izzivalec ne odgovorita pravilno, pridejo na vrsto gledalci pred televizijskimi sprejemniki. Na voditeljev znak: 'Kličite zdaj!' lahko gledalci, ki menijo, da vedo pravilni odgovor, pokličejo na telefonski številki 01 475 20 20 ali 01 475 20 21. Gledalec, ki pokliče najprej in pride prvi v eter, dobi možnost da odgovarja na vprašanje. Če odgovori pravilno, je nagrajen s 60 evri, ki sta jih izgubila glavni tekmovalec in izzivalec. V eter sprejmemo le en telefonski klic gledalca.

Igre


Igre so štiri, zadnje oglašanje je finale, v katerem lahko eden izmed tekmovalcev z metom kocke spremeni potek igre in odloči o razporeditvi denarnih dobitkov. Gledalci s telefonskim glasovanjem odločajo o tem, kateri tekmovalec naj v finalu vrže kocko. Če dobi največ glasov tekmovalec na terenu, vrže po stopnicah realno kocko. Če se gledalci odločijo za izzivalca v studiu, mečemo virtualno kocko. Virtualno kocko tekmovalec ustavi z glasno izgovorjeno besedo: “Stop!”.

V prvi igri tekmovalcema na klavir zaigramo refren znane slovenske ali tuje pesmi, ugotoviti pa morajo prvega izvajalca pesmi in njen točen naslov.
V drugi igri mora glavni tekmovalec opraviti IZZIV, pri katerem bo moral pokazati nekaj spretnosti in iznajdljivosti. Če glavni tekmovalec uspešno opravi izziv, je naloga končana. Če je pri izzivu neuspešen, dobi možnost izzivalec, ki se preizkusi v ZNANJU, kar pomeni, da mora odgovoriti na vprašanje, ki  mu ga zastavimo.
V tretji igri obišče studio gost, tekmovalca pa morata odkriti, s katerim znanim Slovencem - Slovenko je gost povezan. Vsak tekmovalec gostu zastavi po tri vprašanja, na katera lahko gost v studiu odgovori le z DA, NE ali NE VEM. Po koncu igre studio obišče znani Slovenec, ki smo ga iskali.
 

V četrti igri se glavni tekmovalec pomeri v PANTOMIMI. Glavni tekmovalec dobi nalogo, da mora s pomočjo kretenj in mimike, predvsem pa brez besed, 'ponazoriti' določen predmet/osebo/žival/kraj, … Pantomimo izvaja pred znanim Slovencem v studiu. Če znani Slovenec v minuti ugane, kaj glavni tekmovalec na terenu predstavlja, dobi 60 evrov. Če znani Slovenec pri odgovoru ni uspešen, dobi možnost za odgovor izzivalec v studiu. Če izzivalec ugane, kaj predstavlja tekmovalec na terenu, je izzivalec v studiu nagrajen s 60 evri.
Finale in met kocke

Tistemu tekmovalcu, ki so ga gledalci izbrali za met kocke, v finalu prištejemo 60 evrov. Če vrže enko, svoj denar, ki ga je priigral, izgubi in podeli nasprotniku. Če vrže dvojko, trojko, štirico ali petico, ostane rezultat nespremenjen. Če vrže šestico, pridobi ves denar, ki ga je prislužil nasprotnik.

 

Pravila glasovanja za TV POROKO

Gledalci lahko za svoj najljubši par glasujejo od ponedeljka do petka (z izjemo četrtka in praznikov), od trenutka, ko so v oddaji objavljene glasovalne številke. Glasovalne linije so odprte tudi med ponovitvijo oddaje. Izmed vseh klicev, ki jih bomo prejeli čez teden, bomo v petek po zaključku glasovanja izžrebali enega nagrajenca, ki bo prejel denarno nagrado v višini 100 evrov. Ime nagrajenca bomo objavili v naslednji ponedeljkovi oddaji. Cena vsakega oddanega glasu je 42 centov.
Za glasovanje sicer veljajo splošna Pravila telefonske nagradne igre ABC (glej zgoraj).

 

Pravila in splošni pogoji nagradne igre » Majice Dobro jutro ob 12.  letnici oddaje «


1. Organizator nagradne igre
Organizator nagradne igre je oddaja Dobro jutro, TV Slovenija, Kolodvorska 2, 1000 Ljubljana.
2. Cilj in koncept nagradne igre
Cilj nagradne igre je promocija televizijskega programa oddaje Dobro jutro. 
3. Sodelovanje v nagradni igri
Nagradna igra poteka preko aktivnosti na Facebooku v okviru Facebook strani Oddaja Dobro jutro.
Za namene nagradne igre je na spletni strani   objavljena novica o nagradni igri, v kateri so objavljeni tudi splošni pogoji in pravila nagradne igre.
V nagradni igri lahko sodelujejo posamezni uporabniki (fizične osebe) s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji.
Vsak sodelujoči lahko posreduje le en odgovor oz. sodeluje le z enim Facebook profilom. .
Uporabnik, ki sodeluje v nagradni igri, se strinja s pogoji, ki so navedeni na tej strani.
4. Trajanje nagradne igre
Nagradna igra bo potekala 12 krat  v mesecu februarju in Facebook strani oddaje Dobro jutro bo objavljeno, do kdaj lahko uporabniki všečkajo ali komentirajo določen status. 
 5. Nagrade
12 nagrajencem bomo podelili 1 majico oddaje Dobro jutro. Količina nagrad je dokončna.
6. Izbor nagrajencev
Izbor poteka tako, da se  med vsemi pravilnimi odgovori izžrebamo 1 nagrajenca, ki prejme nagrado.
Vsak sodelujoči je lahko v eni nagradni igri nagrajen le enkrat.
7. Obveščanje nagrajencev
Prejemniki nagrad bodo obveščeni s pomočjo zasebnega sporočila na Facebooku in Facebook profilu oddaje Dobro jutro. 
8. Prevzem nagrad
Nagrajenci bodo nagrade prejeli po pošti najkasneje v roku 30 dni od prejema njihovih popolnih podatkov (ime, priimek ter točen naslov s poštno številko).

Pravila in splošni pogoji nagradne igre » FOTOGRAFIRAJTE VAŠE DOBRO JUTRO «
1. Organizator nagradne igre
Organizator nagradne igre je oddaja Dobro jutro, TV Slovenija, Kolodvorska 2, 1000 Ljubljana.
2. Cilj in koncept nagradne igre
Cilj nagradne igre je promocija televizijskega programa oddaje Dobro jutro in Facebook strani oddaje Dobro jutro. 
3. Sodelovanje v nagradni igri
Nagradna igra poteka preko aktivnosti na Facebooku v okviru Facebook strani Oddaja Dobro jutro.
Za namene nagradne igre je na spletni strani   objavljena novica o nagradni igri, v kateri so objavljeni tudi splošni pogoji in pravila nagradne igre.
V nagradni igri lahko sodelujejo posamezni uporabniki (fizične osebe) s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji.
Sodelujoči lahko posredujejo več fotografij, vendar največ 3. Fotografijo posameznik objavi na svojem zidu FB profila in označi Dobro jutro, kar pomeni, da se bo ta fotografija vidna na strani oddaje Dobro jutro. Pridržujemo si pravico do spremembe pravil nagradne igre, kadar ugotovimo, da obstaja možnost za obogatitev programskih vsebin.
Uporabnik, ki sodeluje v nagradni igri, se strinja s pogoji, ki so navedeni na tej strani.
4. Trajanje nagradne igre
Nagradna igra poteka od 24. 6. 2014 do 30.8. 2014. 
 5. Nagrade
1 nagrajencu bomo podelili 100 evrov in majico oddaje Dobro jutro. Količina nagrad je dokončna.
6. Izbor nagrajencev
Med vsemi označenimi fotografijami bo komisija oddaje Dobro jutro določila 6 finalistov. Med 6 finalisti bodo uporabniki FB strani z všečki izbrali zmagovalca. Izbrana bo tista fotografija, ki bo prejela največ všečkov.
Vsak sodelujoči je lahko v eni nagradni igri nagrajen le enkrat.
7. Obveščanje nagrajencev
Prejemniki nagrad bodo obveščeni s pomočjo zasebnega sporočila na Facebooku in Facebook profilu oddaje Dobro jutro. 
8. Prevzem nagrad
Nagrajenec bo nagrado prejel najkasneje v roku 60 dni od prejema njihovih popolnih podatkov (ime, priimek ter točen naslov s poštno številko, številka tekočega računa).

 

 
© MMC RTV Slovenija | 1999 - 2015 | Vse pravice pridržane | Kontakti