Gledališče Pupilije Ferkeverk. Predstava »U« je nastala po literarni predlogi Mushi, mushi, literarnega prvenca Milana Dekleve. Predstavo je režiral Tomaž Kralj, dramaturg je bil Samo Simčič. Foto: Osebni arhiv Goranke Kreačič
Gledališče Pupilije Ferkeverk. Predstava »U« je nastala po literarni predlogi Mushi, mushi, literarnega prvenca Milana Dekleve. Predstavo je režiral Tomaž Kralj, dramaturg je bil Samo Simčič. Foto: Osebni arhiv Goranke Kreačič
"Zasebno je politično" - V kabinetu nasproti sedanje vratarnice na Filozofski fakulteti. Tu je bil "glavni štab", kjer so se tipkali in na "geštetnerju" razmnoževali prispevki, članki, novice, obvestila vseh pomembnejših akcij študentskega gibanja. V kabinetu so nastajali Bilteni literarnega maratona in SP-ji, glasila svobodne ljubljanske univerze. Med zasedbo Filozofske fakultete se je v ta kabinet preselilo uredništvo Tribune, da je lahko poročalo in sitù o dogodkih. Pričujoča fotografija je nastala na literarnem maratonu, novembra 1970. Fotografijo je posnel Vladimir Jerman, novinar Antene, ki jo je v tej reviji tudi objavil (št. 46) z namenom diskreditirati študentsko gibanje. Ponazarjala naj bi "nemoralo", ki naj bi jo zganjali študentje. Kako simptomatično in značilno za tradicionalistično in patriarhalno družbo - izpostavljeno je bilo dekle, seveda v negativni luči. Fotografija je izšla tudi v Tribuni, št. 6, letn. 20, in sicer 19. novembra 1970. Proti pritlehnem hujskanju novinarja je ostro nastopil Darko Štrajn, ki je v odgovor napisal protestno notico v 8. št. Tribune, 10. decembra 1970, pod naslovom Antenina logika. Vendar se 48 let pozneje zdi, da je tako kritizirana novinarjeva oznaka fotografije, med drugim tudi "politični skeč", nehote ponazorila ravno to: tudi slog oblačenja je bil politika, "zasebno je politično", če je pristno izražal svetovni nazor in ni bil le posnemanje takratnega globalnega modnega trenda mladih. Povedati je sicer treba, da se je novinarjev izraz "politični skeč" v bistvu nanašal na isti dan uprizorjeni skeč Priznanje Gledališča Pupilije Ferkeverk, ki je bil aluzija na aretacijo in obsodbo beograjskega študentskega aktivista Vladimirja Mijanovića. Goranka Kreačič / Foto: Osebni arhiv Goranke Kreačič
Na strehi Filozofske fakultete
Na strehi Filozofske fakultete, 14. aprila 1971. Udeleženka študentskega gibanja opazuje začetek dogajanj na cesti ob zasedbi Aškerčeve ceste. Fotografija je nastala, ko je skupina aktivistov odkorakala na streho FF-ja, kjer je Jaša Zlobec izobesil anarhistično zastavo. Foto: Osebni arhiv Goranke Kreačič