Na fotografiji je sprednje pročelje Kina Šiška, kjer bo konferenca projekta ADLAB PRO. V večernem času pri mizah pred stavbo sedijo ljudje, prav tako so skozi stekleno steno v prvem nadstropju vidni obiskovalci kina. Foto: arhiv Kina Šiška
Na fotografiji je sprednje pročelje Kina Šiška, kjer bo konferenca projekta ADLAB PRO. V večernem času pri mizah pred stavbo sedijo ljudje, prav tako so skozi stekleno steno v prvem nadstropju vidni obiskovalci kina. Foto: arhiv Kina Šiška

RTV Slovenija v torek, 4. junija 2019, v Kinu Šiška v Ljubljani organizira zaključno konferenco projekta ADLAB PRO (Audio description: a laboratory for the development of a new professional profile) oziroma Zvočno opisovanje: Laboratorij za izoblikovanje novega poklicnega profila. Na konferenci bomo sodelovali partnerji pri projektu ter tudi tuji in domači gostje. Konferenca bo zanimiva za strokovnjake s področja zvočnega opisovanje ali avdiodeskripcije (AD), izobraževalne ustanove, ki bi jih zanimalo poučevanje tega novega področja v jezikoslovju in prevodoslovju, predstavnike državnih institucij, ki delujejo na področju invalidskih pravic, seveda pa tudi za vse kulturne ustanove, ki si prizadevajo svoje vsebine dostopno predstavljati javnosti. Konferenca je namenjena tudi slepim in slabovidnim osebam, da spoznajo, kaj se na področju zvočnega opisovanja dogaja ter sodelujejo s svojimi predlogi, znanjem in izkušnjami. Na konferenci bodo člani Medobčinskega društva slepih in slabovidnih Nova Gorica tudi aktivno sodelovali.

Triletni projekt ADLAB PRO, ki ga v programu Erasmus+ financira Evropska unija, se bo končal 31. avgusta 2019. V treh letih so partnerji iz različnih držav EU, med katerimi je tudi RTV Slovenija, ustvarili model za izobraževanje zvočnih opisovalcev ter pripravili bogat nabor učnih materialov, predlogov za praktične vaje ter tudi seznamov strokovne literature, ki pokrivajo vsa področja zvočnega opisovanja.

Partnerji projekta ADLAB PRO

V projektu sodeluje osem partnerjev iz sedmih evropskih držav. Akademski partnerji so: Univerza v Trstu (Italija) kot vodja projekta, Avtonomna univerza v Barceloni (Španija), Univerza v Antwerpnu (Belgija) in Univerza Adama Mickiewicza (Poljska), na kateri so uspešno izvedli prejšnji projekt ADLAB (2011–2014). Neakademski partnerji, izbrani na podlagi njihovih različnih področij dela, so štirje: Utopian Voices, zasebno podjetje iz Velike Britanije, ki proizvaja visokokakovostni AD ter izvaja izobraževanje, raziskave in analize podatkov na področju AVT; Soundfocus, avdiopostprodukcijski studio, specializiran za medijsko dostopnost in AD iz Nizozemske; Javni zavod RTV Slovenija, ki je kot nacionalna radijska in televizijska hiša v svoj program že pred nekaj leti vključila AD in se trudi za čim kakovostnejšo implementacijo ter razširja dobro prakso po vsej regiji; Nacionalni kraljevi inštitut za slepe (RNIB), dobrodelna organizacija Velike Britanije, ki ima številno skupnost uporabnikov in proizvajalcev AD in bo prikazala pomembnost projekta v državi, kjer je AD-storitev na voljo že daljše obdobje. Več o projektu:https://adlabpro.wordpress.com/

Zaključna konferenca v Ljubljani

Konferenca v Ljubljani, ki ima naslov Širitev kroga AD, bo že šesti dogodek, ki ga organiziramo partnerji projekta ADLAB PRO, in bo razdeljena na tri dele. V uvodnem bomo predstavili delovanje RTV Slovenija na področju zvočnega opisovanja avdiovizualnih vsebin od začetkov do danes. Pionir zvočnega opisovanja na TV Slovenija Marko Prpič bo predstavil entuziastične začetke in tudi to, kako se je tlakovala pot za profesionalizacijo zvočnega opisovanja pri nas. Predstavili se bodo izkušeni zvočni opisovalci Miha Zor, Maja Šumej, Carmen L. Oven in Mojca Mavec. V drugem delu se bomo poglobili v projekt ADLAB PRO: udeležencem bomo predstavili dosežene rezultate, izobraževalni model za poklic zvočnega opisovalca, učne materiale, pa tudi način ocenjevanja kakovosti, ki je potekalo v vseh fazah projekta. Predstavili vam bomo tudi spletno stran, na kateri bo vse gradivo, ki je bilo ustvarjeno v projektu, tudi prosto dostopno. V tretjem delu pa se bomo posvetili primerom dobre prakse: Gerhard Protschka in Gabi Rechsteiner bosta spregovorila o dostopni filmski umetnosti in o festivalu dostopnega dokumentarnega filma Look&Roll, Mojca Kosi in Antun Smerdel bosta predstavila projekt e-ARH.si: Izzivi pri prilagajanju arhivskega gradiva za slepe in slabovidne, dostopnost Slovenskega etnografskega muzeja pa nam bo približala Bojana Rogelj Škafar. Namen konference in samega projekta ADLAB PRO pa je tudi razširjanje znanja v države, kjer se to področje šele začenja razvijati. Predstavniki hrvaške zveze slepih bodo spregovorili o stanju na Hrvaškem, Violeta Vlaški pa o svojem trudu, da bi zvočno opisovanje vpeljala v Srbijo. Konferenco bomo končali z okroglo mizo, ki bo usmerjena predvsem v prihodnost. Na njej bodo sodelovali tuji in domači strokovnjaki in uporabniki.

Seveda bodo na konferenci sodelovali tudi člani Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije, še posebno aktivno vlogo bodo imeli predstavniki Medobčinskega društva slepih in slabovidnih Nova Gorica. Predsednik MDSSS Igor Miljavec bo zbrane na konferenci nagovoril in predstavil želje in potrebe slepih in slabovidnih pri vključevanju v družbo in spremljanju kulturnih, predvsem avdiovizualnih vsebin. Za pogostitev pa bodo poskrbeli slepi in slabovidni člani Zavoda Gost s Planote.

Kdaj: torek, 4. junij 2019, od 9.00 do 17.00

Kje: Kino Šiška, Trg prekomorskih brigad 3, 1000 Ljubljana, Slovenija

www.kinosiska.si

Vabljeni:slepi in slabovidni uporabniki zvočnih opisov, jezikoslovci in prevodoslovci, univerzitetni predavatelji, specialni pedagogi, strokovnjaki za inkluzijo, strokovni delavci na področju dostopnosti, filmski ustvarjalci, muzejski kustosi, odločevalci na področju življenja, dela in pravic invalidov, predstavniki in člani invalidskih organizacij …

Podroben program je dostopen tukaj:

https://www.rtvslo.si/dostopno/tehnike-dostopnosti/31

https://www.rtvslo.si/dostopno/tehnike-dostopnosti/30

Prijava na konferenco je obvezna!

Prijavite se na na elektronskem naslovu:veronika.rot@rtvslo.si

Vabljeni!

Služba za dostopnost programov RTV Slovenija

Kontakt: Veronika Rot,veronika.rot@rtvslo.si

Mateja Vodeb,mateja.vodeb@rtvslo.si

ADLAB PRO je triletni projekt (2016–2019), ki ga financira Evropska unija v okviru programa Erasmus+, Key Action 2 – strateško partnerstvo.x

Logotip projekta ADLAB PRO:
Logotip projekta ADLAB PRO: