Obvestila

Ni obvestil.

Obvestila so izklopljena . Vklopi.

Indice

Suggerimenti

Nessun risultato trovato.


Risultati della ricerca

Risultati della ricerca

Risultati della ricerca

Risultati della ricerca

Risultati della ricerca

Risultati della ricerca

Risultati della ricerca

Risultati della ricerca

Condividi TV Capodistria Radio × Menu

Sorsforduló a Mura mentén

24 epizod

Sorsforduló a Mura mentén

24 epizod


Az első világháború, az ún. Nagy Háború olyan esemény volt a világtörténelemben, amilyenre addig még nem volt példa. Óriási emberi, gazdasági és szellemi veszteségek keletkeztek, majd utána jött a nagy politikai átrendeződés, ami Közép-Európát különösképpen érintette. A mi térségünk is az események sodrásába került, hiszen vége szakadt az Osztrák-Magyar Monarchiának is. A Muravidék, mint körvonalazott tájegység, szintén az első világháborút követő események közepette jött létre. Ennek lépcsőfokaival foglalkozunk a sorozatunkban.

19.12.2020

A remények végleg szertefoszlanak, a határ a helyén marad…

A határmegállapító bizottság munkája kiteljesedik. A nép sokhelyütt kinyilvánítja érzéseit, azonban a Muravidék sorsa már réges-rég eldőlt magasabb instanciákon. Az utolsó hónapok sem hoznak érdemi változást, a határok maradnak ott, ahova azokat a „győztesek” elképzelték.


21.11.2020

A bizottság dolgozik, a határok elnyerik végleges formájukat

1920 novembere sem volt eseménytelen időszak a Mura mentén, majd folytatjuk a magyar-jugoszláv határmegállapító bizottság térségünkre vonatkozó tevékenységének összegzését.


24.10.2020

Eljő a precíz határmegállapítás ideje

A békediktátumot papírra vetették, azonban a határ pontos vonalát a gyakorlatban is meg kell állapítani…


19.09.2020

Az impériumváltás kiteljesedik

Tetszik, vagy nem tetszik, 1920 szeptemberére nem marad más: mindenkinek be kell rendezkednie az új államban…


22.08.2020

Elkeseredett visszafoglalási kísérletek és félreértések

A döntés megszületett, amely azonban nem tudta elejét venni az elkeseredett visszafoglalási kísérleteknek vagy az egyéb kellemetlen félreértéseknek…


18.07.2020

Kitoloncolások, megaláztatás, félelemkeltés, propaganda Trianon után

Trianon papíron megoldást hoz, az elfogadás azonban szinte lehetetlen, és a végeredmény senki számára sem megnyugtató.


20.06.2020

Kőbe vésődnek az új határok – a trianoni tragédia

A remény végső szikrái is elvesznek, a magyarság sorsa végleg megpecsételődik.


23.05.2020

Már csak napok választanak el minket a végkifejlettől…

Egy haláleset, folytonos változások, földreform és végleges berendezkedés.


18.04.2020

Száz évvel ezelőtt is járványhelyzet volt, de a Mura mentén akkoriban nem ez volt a meghatározó…

1920 áprilisában is voltak még határvillongások és az iskolákat sem sikerült még teljesen felkészíteni az új élethelyzetre…


22.02.2020

Kétségbeesett próbálkozások az elkerülhetetlen megakadályozására…

1920 februárjában még mindig voltak, akik hiú ábrándokat tápláltak, alaptalanul… Azonban legalább a túszok hazatérhetnek…


18.01.2020

Apponyinak és a magyaroknak egyáltalán nincs mozgástere

1920 januárja sem hoz már jelentősebb változást, a végeredmény egyre inkább letisztul, a revíziónak még az esélye sem merülhet fel…


21.12.2019

Az alsólendvai csata következményei

A novemberi alsólendvai csataként elhíresült portya nem maradt következmények nélkül. Sokan megfizettek érte, és az 1919-es év utolsó hónapjának hangulatát is nagyban befolyásolta.


23.11.2019

Egy reménytelen vállalkozás története…

1919 novemberében egy reménytelen vállalkozásba kezdenek a magyarok: minden ellenére vissza akarják foglalni Alsólendvát. Azonban mennyire lehetett értelme a portyának?


19.10.2019

Új világ formálódik a muravidéki oktatás, államigazgatás és kultúra terén is

Új világ formálódik a muravidéki oktatás, államigazgatás és kultúra terén isInternet: A terület már a jugoszlávoké, vagyis a szlovéneké. Azonban, ha kapsz valamit, azt gondozni, karbantartani is kell. A Muravidéken új államigazgatást, oktatási rendszert és közéleti felállást kellett kialakítani…


21.09.2019

Most már végérvényesen szlovén fennhatóság alatt…

Az új hatalom hozzálát az államigazgatási és közigazgatási intézményrendszer létrehozásához. Azonban már az első napokban felvetődik – egyebek mellett – egy komoly probléma a szlovén és a horvát érdekek tekintetében.


24.08.2019

Kész tények elé állítva

1919 augusztusában már jóformán kész tények elé állítják a térség lakosságát. Fejük felett húzzák meg a határokat, a politikai és stratégiai érdekek kerülnek az előtérbe, de a helyzet még nem tűnik véglegesnek…


20.07.2019

Visszavonhatatlanná válik a folyamat

1919 júliusában komoly előrehaladás történik a Muravidék sorsát illetően. Állíthatjuk, hogy ekkorra dől el visszavonhatatlanul, hogy ezen a tájon minden meg fog változni. De maga Trianon még messze van…


22.06.2019

Vihar előtti csend Lendva-vidéken

Átmeneti nyugalom a nyugtalanságban. A Mura Köztársaság ahogy megalakul, úgy meg is szűnik, Tkálecz maga meglép, és valószínűtlen helyen bukkan fel újra. Közben a békekonferencián lassan kirajzolódnak az új határok…


18.05.2019

Sebtében megszületik, majd hamar megszűnik a Mura Köztársaság

1919 májusának Trianonhoz vezető eseményei a Muravidékről szemlélve.


20.04.2019

Forradalom, ellenforradalom, forradalom…

Egyre megalapozottabb a félelem a gyökeres változásoktól, egyre tapinthatóbb a feszültség. Forradalmat, ellenforradalom követ, majd az újabb fordulat. A helyzet napi szinten változik, és nem kis mértékben. 1919 áprilisáról mesélünk, mármint arról, hogy az hogyan nézhetett ki a Mura mentén.


Pagina 1 di 2
Registrati alle e-novice

Registrati alle e-novice

Neveljaven email naslov