(zadnja sprememba pravil: 19. 5. 2014)

NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

Radiotelevizija Slovenije ponuja na spletnih straneh uporabnikom številne možnosti izražanja mnenj o aktualnih novicah in širokem naboru splošnih tem. Želimo ustvariti pogoje za kakovostno, živahno, inteligentno, zabavno in čim ustvarjalnejšo debato na ustrezni ravni, ki omogoča enakopravno sodelovanje vseh uporabnikov. Vaša sporočila in komentarje objavljamo neposredno in niso predhodno moderirani, zato ne moremo preprečiti dejanj uporabnikov, ki svoje uporabniške vsebine in komentarje oddajajo. Mnenja niso vedno enaka z uradnimi stališči RTV Slovenija. RTV Slovenija na forumu, blogih in v komentarjih novic ne sodeluje s svojimi mnenji.

Na podlagi 1. alineje 16. člena Zakona o RTV Slovenija in 12. člena Statuta RTV Slovenija je Programski svet RTV Slovenija na 26. redni seji, dne 17. 6. 2013 sprejel ter na 4. redni seji, 19. 5. 2014 dopolnil

Standarde in pravila komuniciranja na spletnem mestu rtvslo.si

Uvodna določba

1. Ob registraciji na spletnih straneh rtvslo.si se uporabnik zaveže, da sprejema vse določbe iz Pogojev uporabe in pravil spletnega mesta rtvslo.si.

Uporabniki

2. Različna mnenja in njihovo primerjanje so bistvo vsake spletne razprave, zato ne bom osebno besedno napadal, grozil, žalil in blatil souporabnikov, avtorjev in drugih ljudi.

3. Ostro kritiko ali nestrinjanje s posameznimi mnenji bom izražal brez osebnih napadov in žalitev. Kritike organizacij, institucij, skupnosti ali strank bom argumentiral in izrazil na vljuden način.

4. Zavedam se, da so oblike sovražnega govora, pozivanje k nasilju, razširjanje in izražanje rasne, narodnostne, verske, spolne in druge nestrpnosti na podlagi Ustave Republike Slovenije in zakonov prepovedane, tisti, ki namerno spodbuja k sovraštvu, nasilju in nestrpnosti, pa je osebno kazensko odgovoren.

5. Spoštoval bom mnenja drugih udeležencev in premislil, kakšen vtis bodo moji komentarji pustili nanje. Strinjam se, da ne bom namerno izzival, vznemirjal (trolanje) in posnemal drugih uporabnikov ali se izdajal za nekoga drugega.

6. Na forumu ter v komentarjih novic in blogov se bom držal tematike novic, bloga ali foruma. Debate ne bom preusmerjal na drugo tematiko in sporočila, ki z izvirno temo niso vsebinsko povezani. Teme na forumu bom poimenoval smiselno in ne bom odpiral več tem z isto tematiko ali ponavljal praznih in identičnih sporočil (smetil).

7. Strinjam se, da bom poizvedbe ali komentarje na posege administratorjev pošiljal prek zasebnih sporočil, saj ne spadajo v javno debato in se preostalih uporabnikov ne tičejo.

8. Sporočila z oglaševalsko vsebino niso dovoljena, zato kot uporabnik ne bom objavljal zunanjih (oglaševalskih) spletnih povezav, ki ne prispevajo h kakovosti debate, in ponujal materialnih, finančnih in drugih storitev.

9. Pri pisanju sporočil bom poskušal jasno izraziti svoje mnenje, da ga bodo souporabniki pravilno razumeli. Nekateri stavki v pisani besedi mnogokrat ne učinkujejo enako kot v govoru, zato bom pozoren na jasnost sporočil in komentarjev. Razumem in se strinjam, da vulgarni ali drugače neprimerni komentarji, uporabniška imena in uporabniške slike (avatarji) niso dovoljeni, zato jih ne bom uporabljal.

10. Spoštoval bom zasebnost souporabnikov in ne bom objavljal osebnih podatkov in zasebnih sporočil drugih uporabnikov ali administratorjev, saj se zavedam, da bi s tem kršil zakon, ki ureja varstvo osebnih podatkov. Prav tako ne bom zasebnih sporočil zlorabili za grožnje in žalitve.

11. Za objavo komentarjev na spletnem mestu rtvslo.si bom upošteval veljavni zakon o javni rabi slovenščine.

12. V svojem prispevku bom upošteval pravila e-bontona, po katerem ni priporočljiva uporaba velikih črk, ki pomenijo KRIČANJE, uporaba okrepljenih ali ležečih črk za celotne komentarje ali prispevke, saj so te namenjene poudarku dela besedila. Z upoštevanjem oblikovnih pravil bo portal preglednejši za vse uporabnike.

13. Kot uporabnik in avtor sprejemam odgovornost za svoja mnenja in druge svoje vnesene vsebine na spletnih straneh RTV Slovenja. Zavedam se, da ni dovoljeno distribuiranje avtorsko varovanih vsebin (fotografije, videoposnetki, avdioposnetki) ali vsebin, ki so v lasti druge pravne ali fizične osebe.

14. Strinjam se, da se vsi osebni podatki, ki jih vpišem, zbirajo in hranijo le za namen uporabe na tem spletnem mestu. Namen uporabe je opredeljen v »Katalogu zbirke osebnih podatkov o registriranih uporabnikih spletnih strani RTV Slovenija«.

RTV Slovenija

15. Uporabnike, ki resno ali večkrat kršijo navedena pravila portala ali jih namerno prezirajo, administratorji lahko opozorijo, jih dodajo pod nadzor ali jim blokirajo uporabniško ime.

16. Administrator si pridržuje pravico, da posamezen blog, forumsko temo ali komentar izbriše ali zaklene brez opozorila, če presodi, da nekdo izmed uporabnikov krši ta pravila.

17. Administrator si pridržuje pravico, da ob posameznih objavljenih člankih, zaradi uredniške presoje, začasno ali trajno, delno ali popolno onemogoči komentiranje.

18. Komentarji novic niso namenjeni opozarjanju na slovnične napake ali tehnične težave pri uporabi storitev, zato bodo odstranjeni. Uporabnik v ta namen lahko uporabi ustrezne povezave (npr. »Prijavi napako« na koncu vsakega prispevka, kontakti uredništev …).

19. Da ne bi peščica težavnih uporabnikov s kršenjem pravil motila večine in povzročala nevšečnosti, administrator ob manjših prekrških uporabnika opozori, ob nadaljnjih ali grobih kršitvah pa ga doda pod nadzor ali ga blokira. Uporabniku, ki je bil zaradi neupoštevanja pravil dodan pod nadzor ali blokiran, se onemogoči registracija novega uporabniškega imena. Registriranje več uporabniških imen z namenom nadaljnjega kršenja pravil ni dovoljeno. Uporabniškega imena in gesla ne odstopajte drugim osebam.

20. Blokada uporabnika je trajna; v izjemnih primerih lahko odpravo blokade odredita vodja administratorjev ali urednik spletne strani.

21. Za regulacijo sovražnega govora na portalih se uporablja Etični Kodeks, ki smo ga skupaj z drugimi spletnimi mediji podpisali in sprejeli pod pokroviteljstvom Spletnega očesa.

22. V primeru zlorab in kršitev se lahko na zahtevo organov pregona, ki mora biti pravno formalno upravičena, podatki uporabnikov posredujejo policiji v nadaljnje ukrepanje.

Končni določbi

23. Pravila in pogoje uporabe spletnega mesta so za uporabnike zavezujoči tudi v vsakokratni spremenjeni obliki.

24. Ta Pravila in pogoji uporabe spletnega mesta rtvslo.si stopijo v veljavo z dnem javne objave v Informatorju in na spletišču RTV Slovenija.


V. d. predsednika
Programskega sveta RTV Slovenija
dr. Mitja Štular