Ime medija: RTV portali
Izdajatelj: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, Kolodvorska 2, Ljubljana
Programsko-produkcijska enota: Multimedijski center RTV Slovenija (MMC)
Direktorica digitalnih vsebin: mag. Kaja Jakopič

Uredniško producentska enota: Uredništvo za nove medije
Odgovorna urednica: Ksenja Tratnik, ksenja.tratnik@rtvslo.si

Organ, pristojen za nadzor elektronskih komunikacij: Agencija za komunikacijska omrežja in storitve RS, Stegne 7, 1000 Ljubljana; E-pošta: info.box@akos-rs.si; Spletni naslov: http://www.akos-rs.si

Podatki o obiskanosti:

MOSS – merjenje obiskanosti spletnih strani