Okrajne volilne komisije za zdaj štejejo le glasove za referendum o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. Foto: Ana Gombač
Okrajne volilne komisije za zdaj štejejo le glasove za referendum o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. Foto: Ana Gombač

Volivci, ki želijo v nedeljo glasovati zunaj okraja stalnega prebivališča, se morajo za tak način glasovanja prijaviti, rok za to se izteče v sredo. Po državi bo v nedeljo odprtih 55 t. i. volišč omnia na sedežih okrajnih volilnih komisij oz. upravnih enot, v Ljubljani pa bodo volivci lahko glas oddali na Gospodarskem razstavišču.

Na voliščih omnia bodo lahko glasovali tudi volivci, ki v Sloveniji nimajo stalnega prebivališča, bi pa želeli glas oddati v Sloveniji. Tudi ti volivci morajo to Državni volilni komisiji sporočiti še danes.

Prav tako se izteče rok, do katerega je mogoče zaprositi za glasovanje na domu, ki je namenjeno volivcem, ki se zaradi bolezni ne bodo mogli zglasiti na volišču, obvestilu pa morajo priložiti zdravniško potrdilo. V nedeljo jih bo na domu obiskal t. i. leteči volilni odbor.

V sredo in v četrtek je med 7. in 19. uro še možno glasovati predčasno, in sicer na 97 voliščih, ki so jih v posameznem okraju določile okrajne volilne komisije. V Ljubljani je predčasno glasovanje za vseh 14 volilnih okrajev na Gospodarskem razstavišču.

V nedeljo bodo volivci na evropskih volitvah med 11 kandidatnimi listami izbirali devet poslancev iz Slovenije v Evropskem parlamentu. Hkrati bodo na treh posvetovalnih referendumih odgovarjali na štiri referendumska vprašanja: o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, o preferenčnem glasu na državnozborskih volitvah, o rabi konoplje v medicinske namene in o osebni rabi konoplje.

Na predčasnih volitvah do zdaj glasovalo 1,2 odstotka volivcev

Prvega dne predčasnega glasovanja se je po podatkih okrajnih volilnih komisij udeležilo 1,2 odstotka vseh volilnih udeležencev. Volitev poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament se je udeležilo 18.810 volivcev, glasovanja na posvetovalnem referendumu o ureditvi pravice do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja pa se je udeležilo 18.769 volivcev.

Okrajne volilne komisije za zdaj poleg podatkov o volilni udeležbi na evropskih volitvah sporočajo zgolj podatke o volilni udeležbi na posvetovalnem referendumu o ureditvi pravice do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. V nedeljo po zaprtju volišč pa se bodo podatki o volilni udeležbi poleg evropskih volitev objavljali tudi za vsak referendum posebej.

Kako je bilo na preteklih volitvah?

Na volitvah poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament leta 2019 se je prvi dan predčasnega glasovanja udeležilo 8052 volivk in volivcev oziroma 0,47 odstotka vseh volilnih upravičencev, drugi dan 12.356, tretji dan pa 10.948 volivcev. Skupaj se je takrat predčasnega glasovanja (v vseh treh dneh) udeležilo 31.356 volivcev oziroma 1,84 odstotka volilnih upravičencev.

Na zakonodajnem referendumu o noveli zakona o vladi novembra 2022 je prvi dan predčasnega glasovanja svoj glas oddalo 15.202 volivcev, drugi dan 28.016 volivcev, zadnji dan pa 23.123 volivk in volivcev. Skupaj je takrat na referendumu predčasno glasovalo 66.341 oz. 3,91 odstotka volilnih upravičencev. Končna volilna udeležba na omenjenem referendumu leta 2022 pa je bila 41,83-odstotna (skupaj je takrat glasovalo 708.701 volivk in volivcev).