Predlogi

Ni najdenih zadetkov.


Rezultati iskanja

Rezultati iskanja

Rezultati iskanja

Rezultati iskanja

Rezultati iskanja

Rezultati iskanja

Rezultati iskanja

Rezultati iskanja

Deli Televizija MMC Radio Kazalo

Seje odbora za zunanjo politiko

Odbor za zunanjo politiko obravnava predloge zakonov, drugih aktov in problematiko, ki se nanaša:
- na področje zunanjih zadev države,
- na gospodarsko diplomacijo,
- na konzularne zaščite,
- na mednarodno pravo ter mednarodne pogodbe,
- na mednarodno razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč in
- na druga vprašanja, ki jih obravnava za ta področja pristojno ministrstvo.

Odbor tudi:
- obravnava problematiko, ki zadeva bilateralno in multilateralno parlamentarno sodelovanje,
- lahko zavzema in posreduje stališča o zadevah, ki so na dnevnem redu mednarodnih parlamentarnih teles, institucij in organizacij, ter opozarja predsednika Državnega zbora in predsednike delovnih teles na posamezna vprašanja v zvezi s tem,
- potrjuje pobude za sklenitev mednarodnih pogodb, ki so v izključni pristojnosti Republike Slovenije, ter v primeru novih elementov v pogajanjih tudi nova stališča za delo pogajalskih delegacij,
- obravnava predloge za odprtje ali zaprtje diplomatskih predstavništev Republike Slovenije v tujini ter za imenovanje vodij diplomatskih predstavništev,
- pripravlja predloge kolegiju predsednika Državnega zbora za sestavo delegacij, ki sodelujejo v mednarodnih parlamentarnih institucijah ter v mednarodnih organizacijah in telesih, in
- usmerja mednarodno dejavnosti Državnega zbora v skladu s pravilnikom.

Odbor v skladu z Zakonom o sodelovanju med državnim zborom in vlado v zadevah Evropske unije in Poslovnikom Državnega zbora:
- obravnava zadeve EU s področja zunanje in varnostne politike ter s tem povezane zunanje dejavnosti EU, vključno z vprašanji širitve EU s svojega področja ter vlogo in dejavnost Slovenije v pogajalskem procesu z zunanjepolitičnega vidika,
- obravnava zadeve s področja zunanjih odnosov in širitve, ki so na dnevnem redu Sveta Evropske unije za splošne zadeve, Sveta Evropske unije za zunanje zadeve (GAC in FAC) in Evropskega sveta,
- obravnava predloge zakonov o ratifikaciji sprememb pogodb, na katerih temelji EU, vključno s pogodbami o pristopu držav kandidatk k EU, ter predloge zakonov o ratifikaciji mednarodnih pogodb, ki jih sklepa Republika Slovenija skupaj z ostalimi državami članicami EU ter Evropsko skupnostjo oziroma Evropsko skupnostjo za atomsko energijo,
- obravnava predloge deklaracij o usmeritvah za delovanje Republike Slovenije v institucijah EU,
- na svojem področju sodeluje z institucijami ter drugimi organi EU in
- sodeluje z matičnimi delovnimi telesi v zvezi z zadevami EU s svojega delovnega področja.

Zadnje oddaje

Nazaj
Naprej
Več
Prijavite se na e-novice

Prijavite se na e-novice

Neveljaven email naslov