Po dosedanjih dognanjih naj bi jih bilo vsaj še dvakrat toliko, kar kaže na to, da naj bi šlo za do sedaj najstarejše pokopališče Murskosobočanov.