Foto: Projekt Okupacijske meje 1941–1945
Foto: Projekt Okupacijske meje 1941–1945

Razstavo, ki so jo imeli namen odpreti sicer že marca, pa so jo zaradi novega koronavirusa dočakali šele zdaj, je na ogled v Pomurskem muzeju v Murski Soboti. Gre za sklepni razstavni del večletnega projekta Okupacijske meje 1941–1945, ki je zbral številne do pred nedavnega neznane podatke na to temo, evidentiral več kot 640 kilometrov meje, ki je nekoč delila štiri okupacijske sisteme, pod katerimi je bila razkosano današnje slovensko ozemlje, in zbral marsikatero dragoceno pričevanje.

Foto: Projekt Okupacijske meje 1941–1945
Foto: Projekt Okupacijske meje 1941–1945
Sorodna novica "Upam, da se s projektom kaj naučimo v času, ki je nevarno podoben tistemu"

Razstava pod naslovom Hlev je bil pod Nemci, hiša pod Madžari predstavlja več tem tega obdobja: poleg trianonske in saintgermainske meje v Pomurju, okupacijskih meja med Nemčijo in Madžarsko ter Madžarsko in Neodvisne države Hrvaške na slovenskem ozemlju je predstavljeno življenje pod okupacijo, internacija primorskih kolonistov v Šarvar, internacija prekmurskih Judov in Romov, odnos povojnih oblasti do Madžarov ter nove meje tedanje Demokratične federativne Jugoslavije oz. Socialistične federativne republike Jugoslavije.

Vključeno je tudi Porabje, kamor je leta 1945 najseverneje prišla Prekmurska četa, in omenili agitacijo za to, da bi Porabje po vojni priključili Jugoslaviji.

Foto: Projekt Okupacijske meje 1941–1945
Foto: Projekt Okupacijske meje 1941–1945

Temo prekmurskih meja in razmer med okupacijo sta v večjem delu obdelala Attila Kovacs in Darja Kerec, sodelovalo pa je več informatorjev od Razkrižja, Gibine, Lendave, Prosenjakovcev, Sotine do Gerlincev in drugih krajev.

Razstava spada v sklop projekta Okupacijske meje 1941–1945, ki ga v zadnji treh letih uresničilo pet raziskovalcev Božo Repe, Peter Mikša, Božidar Flajšman, Bojan Balkovec, Rok Ciglič, Matija Zorn, Manca Volk Bahun, Kornelija Ajlec in Maja Vehar. v sodelovanju široki mrežo strokovnjakov, knjižnic, inštitutov, muzejskih in drugih ustanov.

O posledicah okupacijskih mej v Prekmurju in Porabju med drugo svetovno vojno

Razstavo bi morali odpreti še pred konferenco projekta, zaradi koronavirusne bolezni pa ne morejo organizirati dodatnega programa, predavanj in učnih ur ali sprejemati skupin. Razstavo si lahko ogledajo posamezniki v odpiralnem času muzeja, ob odprtju, ki bo na dvorišču, bo ogled mogoč v manjših skupinah do 10 ljudi.

Foto: Projekt Okupacijske meje 1941–1945
Foto: Projekt Okupacijske meje 1941–1945