Prav Slavič je bil namreč tisti, ki je dokazoval, da na levem bregu Mure živi prek 100.000 Slovencev in da je vprašanje meja med Kraljevino SHS in Madžarsko treba ponovno uvrstiti na dnevni red konference. Zgodovinski viri namreč pravijo, da je bila prvotna odločitev pariške mirovne konference naj bo meja med državama kar na reki Muri. Ker je Slaviču in sonarodnjakom uspelo obrniti tok zgodovine in Prekmurje priključiti kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev, je 17. avgust res praznik.