Mlade, spodbudne podjetniške inovacije nastajajo med drugim tudi na hackatonih, srečanjih mladih, podjetnih ljudi, ki znajo povezati sodobno znanje z digitalizacijo in ustvariti inovativne rešitve. Ena takih ekip je tudi Yolanda, ekipa, ki je ustvarila BugBit, rešitev za zgodnje zaznavanje lubadarja. Več o tem, kako je ideja nastala in postaja resničnost, boste lahko slišali v tokratni rubriki Izluščeno ob 9.30!

Oddaja je pripravljena s finančno podporo Evropske komisije v okviru projekta Misija – mlada kohezija. Za vsebino je odgovorno uredništvo in nujno ne odraža stališč Evropske unije.

Foto: Promocijsko gradivo
Foto: Promocijsko gradivo