Generacija mladih ZSMS-jevcev, intelektualcev, kulturnikov in novinarjev je po novomeškem kongresu Zveze socialistične mladine Slovenije leta 1982 in nato po kongresu ZSMS-ja v Krškem leta 1986 odločno posegla v politično dogajanje v takratni državi. Teh časov so se spominjali Anton Anderlič, predsednik ZSMS od 1986 do 1988, njegov naslednik na mestu predsednika ZSMS-ja Jožef Školč, ki je mladinsko organizacijo vodil tudi v njeni preobrazbi v politično stranko, Ingrid Bakše, ki je bila zadolžena za koordinacijo civilno družbenih gibanj in Pavel Gantar, član Škuca, kolumnist Mladine, član mirovniškega gibanja in ustanovni član Bavčarjevega odbora. Z njimi se je pogovarjala Mojca Pašek Šetinc.

Ujetniki svobode - Uporniki z razlogom