Od volitev predsednika republike nas loči le še enajst dni. Foto: BoBo
Od volitev predsednika republike nas loči le še enajst dni. Foto: BoBo

Volivci, ki v domovih za starejše nimajo stalnega prebivališča, so v bolnišnicah ali v zavodih za izvrševanje kazenskih sankcij, morajo odločitev, da želijo glasovati na predsedniških volitvah po pošti, to sporočiti okrajni volilni komisiji.

Enako lahko po novem glasujejo tudi invalidi, če predložijo odločbo pristojnega organa o priznanju statusa invalida. Tisti volivci, ki želijo glasovati na volišču, dostopnem za invalide, pa morajo svojo namero sporočiti okrajni volilni komisiji do 18. oktobra.

18. oktober je rok tudi za tiste volivce, ki bodo na dan glasovanja zunaj okraja svojega stalnega prebivališča ter želijo glasovati na volišču v drugem okraju. Ali ki se zaradi bolezni ne morejo osebno zglasiti na volišču, v katerem so vpisani v volilni imenik. Ti lahko okrajni volilni komisiji sporočijo, da želijo glasovati pred volilnim odborom, na svojem domu.

Prav tako do 18. oktobra morajo volivci, ki nimajo stalnega prebivališča v Sloveniji in bodo na dan glasovanja v državi ter želijo glasovati na volišču v Sloveniji, to sporočiti okrajni volilni komisiji, na območju katere uresničujejo volilno pravico, ali Državni volilni komisiji.