Konoplja. Foto: Reuters
Konoplja. Foto: Reuters

Ustavno sodišče je v odločitvi zapisalo, da hkratna izvedba posvetovalnega referenduma z volitvami v Evropski parlament ne more pomeniti zlorabe posvetovalnega referenduma, saj lahko volivci na isti dan odgovorno glasujejo na volitvah in referendumu.

Prav tako je po mnenju sodišča neutemeljen očitek, da bi razpis tega referenduma s povečanjem volilne udeležbe na volitvah v Evropski parlament določenim političnim strankam in njihovim kandidatom oteževal politično tekmo na volitvah. "Povečanje volilne udeležbe, če bi do njega prišlo, samo po sebi ne more pomeniti protiustavnih posledic razpisa referenduma," so zapisali.

Sodišče je tudi odločilo, da odlok ne krši ustavno zagotovljene pravice o odločanju, saj iz pregledanega gradiva ne izhaja, da bi bila poslancem "kakor koli otežena ali preprečena udeležba" na seji DZ-ja oziroma glasovanju o odloku na tej seji, pa tudi ne na seji mandatno-volilne komisije, na kateri so poslanci odločali o odloku.

Ustavno sodišče je še zapisalo, da iz ustave ne izhaja obveznost DZ-ja, da bi moral pred sprejetjem odloka, s katerim se razpiše posvetovalni referendum, pridobiti mnenje vlade ali ministrstva za zdravje, kot je zatrdil predlagatelj za oceno ustavnosti odloka.

Sodniki so v obrazložitvi tudi poudarili, da ustavno sodišče ni pristojno, da bi presojalo skladnost sprejemanja odloka s poslovnikom DZ-ja, ampak je pristojno za presojo skladnosti odloka z ustavo in zakoni. Pojasnili so, da lahko posvetovalni referendum razpiše le DZ sam, izid pa nima zavezujočih pravnih učinkov.

Klemen Jaklič. Foto: BoBo
Klemen Jaklič. Foto: BoBo

Proti je bil zgolj sodnik Klemen Jaklič

Ustavno sodišče je odločbo sprejelo z osmimi glasovi proti enemu. Proti je bil sodnik Klemen Jaklič, ki je v odklonilnem ločenem mnenju zapisal, da je ustavno sodišče s to odločitvijo odstopilo od svoje ustaljene presoje, po kateri je pristojno za presojanje kršitev določb poslovnika DZ-ja. Poleg tega je pojasnil, da odločitve ni mogel podpreti, ker meni, da so se preostali sodniki izognili očitku predlagatelja, da je oblast zlorabila pravico do referenduma, ko je želela s hkratno izvedbo z evropskimi volitvami povečati volilno udeležbo njej naklonjenih volivcev.

Koalicija: Odločitev sodišča je bila pričakovana

Za koalicijo je ugotovitev ustavnega sodišča, da odlok o razpisu posvetovalnega referenduma o rabi konoplje ni v neskladju z ustavo, pričakovana. Prepričani so, da sta vprašanji o tej temi primerni za referendumsko odločanje, vprašanja pa oblikovana skladno z zakonodajo kot tudi načeli demokracije in vladavine prava.

"Prepričani smo, da je o temah, ki obravnavajo pomembna etična in moralna vprašanja, vprašanja, ki lahko pomembno vplivajo na ljudi in njihova življenja, posvetovanje z volivkami in volivci pravzaprav naša dolžnost," so v pisnem odzivu za STA na odločitev ustavnega sodišča navedli v največji vladni stranki Gibanju Svoboda.

"Kljub našim pomislekom glede datuma referendumskega glasovanja, ki bo potekalo hkrati z evropskimi volitvami, v SD-ju ocenjujemo, da gre za teme, ki so primerne za referendumsko odločanje. Verjamemo, da si bodo ljudje znali ustvariti mnenje o referendumskih vprašanjih in zakonodajalcu dati jasen signal svoje volje," pa so zapisali v koalicijskem SD-ju. Obenem so opozorili, da je naloga organizatorjev kampanje, da se zavedajo odgovornosti, ki jo nosijo, ter zagotovijo poglobljeno, strpno in spoštljivo razpravo.

V najmanjši koalicijski partnerici Levici so po sporočeni odločitvi ustavnega sodišča ocenili, da sta referendumski vprašanji o rabi konoplje oblikovani v skladu z zakonom. "Tako da je res zelo jasno, da gre zgolj za manever, da se prepreči posvetovalni referendum," je v izjavi za STA poudaril vodja strankinih poslancev Matej Tašner Vatovec.

Ob tem je dejal, da je kampanja v polnem teku. "Verjamem, da bodo ljudje znali izraziti svoje stališče do tega vprašanja," je ocenil. Sicer pa Vatovec enako oziroma podobno odločitev sodišča pričakuje tudi v primeru zahteve za ustavno presojo odloka o posvetovalnem referendumu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. "Tudi tam je po naši oceni vprašanje dovolj jasno. Ve se točno, za kaj gre," je dejal.

Zahtevo za ustavno presojo odloka o posvetovalnem referendumu o rabi konoplje sta aprila vložila opozicijska SDS in NSi. Menita, da je odlok o razpisu referenduma, ki so ga poslanci potrdili na seji, v neskladju z več členi ustave. Med drugim sta opozorili na procesne nepravilnosti sprejemanja odloka in nasprotovali izvedbi referendumov hkrati z junijskimi evropskimi volitvami.