VARNA

ŠPANIJA − BOLGARIJA
3:1 (17, 21, -21, 19)

SLOVENIJA − UKRAJINA
3:1 (-23, 22, 20, 20)

FINSKA − HRVAŠKA
3:0 (19, 19, 22)

UKRAJINA − HRVAŠKA
2:3 (17, -22, 20, -15, -13)

FINSKA − BOLGARIJA
1:3 (-26, -25, 15, -16)

FINSKA − SLOVENIJA
0:3 (-21, -19, -22)

HRVAŠKA − ŠPANIJA
3:0 (19, 20, 22)

SLOVENIJA − ŠPANIJA
3:0 (19, 15, 15)

BOLGARIJA − UKRAJINA
3:1 (-20, 17, 20, 23)

ŠPANIJA − FINSKA
3:1 (21, -19, 21, 23)

BOLGARIJA − HRVAŠKA
1:3 (22, -16, -22, -21)

UKRAJINA − FINSKA
3:2 (23, 17, -23, -24, 13)

HRVAŠKA − SLOVENIJA
0:3 (-17, -18, -14)

ŠPANIJA − UKRAJINA
0:3 (-21, -21, -19)

SLOVENIJA − BOLGARIJA
3:0 (29, 22, 30)