V luči evropskega leta mladih, projekt Zelena kohezija za mlade v osrčje postavlja ozaveščanje in izobraževanje mladih (osnovnošolcev in srednješolcev) o pomenu kohezijske politike in nujnosti njihovega vključevanja v razvoj prioritetnih področjih prihajajočih perspektiv.

Po uspešni prvi izvedbi projekta Zelena kohezija, osredotočeni na približanje kohezijske politike najširši javnosti, ga zdaj izvajamo že drugič.

V sklopu enoletnega projekta bomo pripravili številne oddaje in prispevke, v katerih bomo gostili mlade in navdihujoče posameznike in skupine, ki so s pomočjo kohezijskih sredstev izboljšali kakovost okolja in prispevali k pozitivnim spremembam. Izvedli bomo tudi kampanjo Zelena sled, s katero bomo predstavili doprinos in vlogo kohezijske politike.

Načrtujemo tudi organizacijo natečaja za mlade novinarje, tekmovanje debatnih krožkov, organizacijo javne razprave in izvedbo zabavnih spletnih kvizov, s katerimi želimo mladim predstaviti in približati kohezijsko politiko ter pri njih ustvariti zavedanje o pomembnosti sodelovanja pri oblikovanju ciljev in prioritet za prihodnji razvoj okolju prijazne, brezogljične Evrope.

Povezave na družbena omrežja

https://facebook.com/tvkoper
https://facebook.com/kid.pina
https://www.facebook.com/zainproti

Kontakt

tv.koper@rtvslo.si
zelena-kohezija@pina.si
info@zainproti.si