Egész évben élettel teli a Domonkosfai Porta

Akárcsak az elmúlt években, idén sem lesz magányos a Domonkosfai Porta. Šalovci Község Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség Tanácsa az év folyamán számos programot, különböző tematikájú rendezvényt szervez a porta udvarán, illetve az épületegyüttes egy-egy részében. Havi szinten több eseményre is sor kerül, amelyhez a közösség vezetőségének anyagi fedezetet is biztosítania kell.

A domonkosfai magyar önkormányzat, a kilenc nemzetiségileg vegyesen lakott község és ennek keretében működő nemzeti közösség közül egyedüli, amely él és kihasználja a közvetlen finanszírozás lehetőségét. Ez azt jelenti, hogy az állami támogatást nem a községi költségvetésen keresztül kapja a közösség, hanem a Szlovén Kormány Nemzetiségi Hivatalától közvetlenül a magyar önkormányzat számlájára érkezik a pénzösszeg már az év elején. Erről a községi nemzeti közösség elnökének és a község polgármesterének már az előző év június végéig egyezséget kell kötnie.

A domonkosfai magyar önkormányzat idén a teljes összeg 90%-át, tehát több mint 130 ezer eurót, Šalovci Község pedig 10%-át, azaz 14 és fél ezer eurót használhat fel a kétnyelvű ügyvitelre, illetve a nemzetiségi programokra és a szakszolgálat működésére. A nemzeti közösség idei programtervének bemutatására kértük fel Orban Dušánt, a községi nemzeti közösség tanácsának elnökét.