„Ahhoz, hogy olyan világot építsünk fel, amilyet szeretnénk, tehát rugalmasabb, igazságosabb és fenntarthatóbb világot, továbbra is tevékenyen kell dolgoznunk olyan intézkedéseken, amelyek orvosolják az emberi jogok érvényesítését veszélyeztető hiányosságokat, és nem utolsó sorban újra a középpontba kell helyezniük a toleranciát, az együttérzést és az emberséget.” – mondja Peter Svetina, a Szlovén Köztársaság emberjogi biztosa. Az ombudsman független állami intézmény, amely gondoskodik az emberi jogok védelméről és előmozdításáról. Felügyeli a hatóságokat, és korlátozza az emberi jogokba és alapvető szabadságjogokba való önkényes beavatkozásukat. Függetlenségét az alkotmány biztosítja. Az ombudsman munkája sokrétű. Megvizsgálja az egyéni panaszokat, indítványoz, ajánlásokat tesz, kritikát és véleményt fogalmaz meg az alkotmánybíróságnak, különböző hatóságoknak, illetve nemzetközi szervezeteknek. Ezért, ha valaki úgy véli, hogy emberi jogait vagy alapvető szabadságjogait sérelem érte, vagy valamilyen más szabálytalanságot követtek el ellene az állami szervek, helyi önkormányzati szervek vagy közmeghatalmazottak, akkor küldje el panaszát az ombudsmannak. Az emberjogi biztos megvizsgálja a kezdeményezést, megállapítja, hogy illetékes-e az ügyben és a panasz megalapozott-e. Ha az ombudsman szabálytalanságot vagy jogsértést állapít meg, javaslatot tesz a hatóságnak ennek orvoslására.