Grezsa István: „A muravidéki magyarság életerős és tevékeny tagjai a nemzet jelenkori végvári vitézei. A Kárpát-medence legkisebb közösségeként bebizonyították, hogy létezik megmaradás.” Szilágyiné Bátorfi Edit: „Az önkormányzatoknak őrködniük kell a magyarul élhető élet minden terén, mert nagyon fontos, hogy a magyar nyelv és a magyarságtudat ne váljon szabadidős tevékenységgé.”