Az évente megszervezett szlovén szlavista kongresszusnak minden alkalommal egy-egy meghatározott témája van. Idén a szlovén nyelvnek a szláv nyelvek közötti elhelyezkedését taglalták az előadók, de ugyanakkor nagyító alá vették a területet, ahol a nyelvhasználat jelen van. A kongresszus keretében kerekasztalt szerveztek, amelynek témája a magyar nyelv, az irodalom és a kultúra ismertsége volt.