A növényvédő szerek 2030-ig történő jelentős csökkentésének a követelménye teljes mértékben ellehetetlenítette volna a sikeres munkavégzést, valamint további adminisztratív terhet rótt volna a növényvédő szerek felhasználóira és az illetékes hatóságokra.