Praznujemo sto let od začetka delovanja javnih medijskih servisov. Dolgotrajni vpliv, ki ga imamo s svojim delovanjem na posameznike in širjenje vrednot javnih medijskih servisov na nacionalni in vseevropski ravni, bomo zagotavljali tudi naprej. EBU - Evropska radiotelevizijska zveza in evropski javni medijski servisi.