V ponedeljek dopoldne bomo izluščili funkcijo varuhinje poslušalčevih in gledalčevih pravic, ki je samoregulativni organ javnega medijskega servisa RTV Slovenija. O namenu, vlogi in postopkih, ki jih varuh izpelje, podrobneje ob 9:20 z gostjo Ilinko Todorovski, ki delo varuhinje pravic gledalcev in poslušalcev opravlja že tri leta.

Foto: RTV Slovenija
Foto: RTV Slovenija