Širok nabor kulturnih in družbenih praks, znanj in veščin, ustnih izročil, praznovanj in konjeniških športov, povezanih z rejo lipicancev, je spodbudil Avstrijo, Bosno in Hercegovino, Hrvaško, Madžarsko, Italijo, Romunijo, Slovaško in Slovenijo k skupni nominaciji za vpis na Unescov seznam nesnovne kulturne dediščine.

Več v Izluščeno ob 9:30.

Foto: Reuters