​​​​Poslušanost Radia Si v zadnjih letih vztrajno narašča. Ciljna skupina poslušalcev so tujci, ki v Sloveniji živijo ali delajo, turisti in vozniki, ki so tukaj na počitnicah ali samo v tranzitu. Kljub vsemu pa je Radio Si zelo priljubljen tudi pri Slovencih, ki jim tuj jezik ne predstavlja komunikacijske ovire – in so edini zajeti v raziskave poslušanosti.

Po raziskavi Mediana TGI je v letu 2022 Radio Si tedensko dosegel preko 136.000 posameznikov z vseh koncev Slovenije. 70 % poslušalcev je starih med 25 in 54 let, so nadpovprečno izobraženi in z nadpovprečnimi prihodki.

Dnevno Radio Si doseže med 36.000 in 40.000 poslušalcev.

Kako priljubljeni smo?

Radijska postaja se konstantno uvršča med 10 najbolj priljubljenih radijskih postaj v Sloveniji.

Radio Si listeners

Over the last few years, the listenership of Radio Si has grown sharply. Our target group includes foreigners who work or live in Slovenia, as well as tourists, vacationers, and drivers making their way through the country. However, many listeners are Slovenes who enjoy foreign languages.

According to Mediana TGI research, in 2022 we had 136.000 listeners weekly across Slovenia, generally between 25 and 54 years old, with above-average education and income.
Every day we reach between 36.000 and 40.000 listeners.

And how popular are we?

The radio station is consistently ranked among the 10 most popular radio stations in Slovenia.

Podatki raziskave Mediana TGI 2022 / Mediana TGI research - 2022

Radio Si se od ostalih radijskih postaj najbolj loči po končani izobrazbi poslušalcev: več kot 50 % poslušalcev ima končano najmanj visoko šolo.Another thing that helps us stand out from other radio stations: more than 50 % of our listeners have a higher degree or more!
Radio Si se od ostalih radijskih postaj najbolj loči po končani izobrazbi poslušalcev: več kot 50 % poslušalcev ima končano najmanj visoko šolo.Another thing that helps us stand out from other radio stations: more than 50 % of our listeners have a higher degree or more!
Kar polovica poslušalcev Radia Si dosega neto osebni dohodek nad 1200 €. Radio Si listeners generally have above-average incomes.​
Kar polovica poslušalcev Radia Si dosega neto osebni dohodek nad 1200 €. Radio Si listeners generally have above-average incomes.​